Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 120

Utförande: Mjukband

Utgivningsår: 2019

ISBN: 9789198495997

Etisk kod för chefer

Författare:

Erica Falkenström

Organisationer och verksamheter styrs idag på ett sätt som ger minskat utrymme för professionell kunskap och erfarenhet. Chefer hamnar i kläm mellan detaljstyrningen och verksamhetens behov. Rädslan för att göra fel riskerar att ta överhanden på bekostnad av syftet med verksamheten. Hur kan dessa situationer undvikas? Vad behövs för att etisk kunskap och etiskt ansvar ska få den plats som maktställningen kräver? Vilken etisk kompetens behöver chefer för att nå goda resultat och hög kvalitet?

I Etisk kod för chefer belyser Erica Falkenström hur chefer genom ledarskap och organisering kan bidra till en etiskt medveten och handlingskraftig organisationskultur. Chefer behöver kunskap, verktyg och riktlinjer för att kunna agera och ta etiskt ansvar i svåra och konfliktfyllda situationer.

Här finns definitioner av centrala begrepp, metoder och exempel som kan användas för diskussion och reflektion. Boken ger användbara redskap och erbjuder ett värdefullt stöd i chefens vardag.

Etisk kod för chefer är framtagen av Erica Falkenström på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening.