Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Erica Falkenström

Erica Falkenström är fil.dr i pedagogik med inriktning mot organisation, etik och ledarskap. Hon är forskare vid Institutet för framtidsstudier. 2021 erhöll Erica Falkenström Statens medicinsk-etiska råds pris för att hon belyser vikten av etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledarskap och av etisk analys vid vårdens styrning. Erica Falkenström är författare till Etisk kod för chefer och medförfattare till På spaning efter etik. Hon medverkar även i Etikarbete i vårdens vardag.