Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 164

Utförande: Hårdband med skyddsomslag

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789198664201

Etikarbete i vårdens vardag

Medarbetare i hälso- och sjukvården konfronteras ofta med etiska frågor och komplicerade valsituationer som inte har entydiga svar. Här granskar elva forskare med olika bakgrund och synsätt praktisk etisk problembearbetning i vårdens vardag. De tydliggör att dialog och reflektion har en avgörande betydelse för etiska överväganden och ställningstaganden och presenterar modeller för etikråd, etikronder och andra aktiviteter som kan bidra till etisk kompetens. I perioder med särskilt svår belastning på vården, som under en pandemi, är det extra viktigt att medarbetarna har stöd av en ändamålsenlig organisation som motverkar onödig etiskt betingad stress och som påminner om vårdens grundläggande etiska värden, mål och principer.

Denna bok är avsedd för alla som vill främja etisk medvetenhet inom vården – medarbetare, men också arbetsledare, chefer och förtroendevalda på olika nivåer.

Medverkande skribenter:
Lars Andersson, Eivor Blomqvist, Erica Falkenström, Anna T. Höglund, Göran Lantz, Lennart Nordenfelt, Malin Olsson, Marit Silén, Gunilla Silfverberg, Mia Svantesson Sandberg och Anna Söderberg.

 

Första kapitlet i Etikarbete i vårdens vardag – bläddra och läs!

 

Hamilton­seminariet:

Under närmare 20 år hölls varje år ett seminarium, Hamilton­seminariet, vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola), om aktuella vårdetiska och livsåskådnings­mässiga frågor. Det vände sig till en bred målgrupp av forskare, lärare, studenter, prakt­iskt verksamma yrkesutövare i vård­en, tjänstemän och politiker. Av de antologier som publicerats utifrån aktuellt seminarie­tema har på Appell Förlag utgivits Utsatthet och ansvar – Flickan med svavelstickorna i vår tid (2019), Hästen och den mänskliga hälsan (2020) och Etikarbete i vårdens vardag (2022).

Pressröster:

BTJ, anmälan av Erika Storme Martinger

Läkartidningen, recension av Stella Cizinsky