Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 164

Utförande: Hårdband

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789198664201

207 kr

Kommande

Etikarbete i vårdens vardag

Dialog och reflektion har avgörande betydelse i arbetet med etiska frågor i vårdens vardag. Här granskar elva forskare praktisk etisk problembearbetning och presenterar samtalsmodeller, erfarenheter av etikråd och modeller för etikronder. Även beredskapen för en pandemi diskuteras ur ett organisationsetiskt perspektiv.

Utkommer i maj.