Appell Förlag

Sakkunnigt och underhållande

»Lena Kåreland är professor i fransk litteratur med bland annat en gedigen biografi om George Sand och studier av Tove Jansson och Lennart Hellsing. Hon sänder nu ut en vackert formgiven bok, »Franska flanörer« (Appell Förlag). … Hon tecknar Paris litterära geografi: revoltens, kolerans, fattigdomens, men också drömmarnas och njutningens stad. …. Så skapar var och en av dessa författare sitt eget Paris och Lena Kåreland hjälper oss, sakkunnigt och underhållande, att hitta i deras skiftande stadslandskap.” Per Wästberg uppmärksammar nyutkomna Franska flanörer med en krönika i Svenska Dagbladet (27 september).

Läs recensionen i sin helhet

Läs mer om Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano

En kväll om franska flanörer med Lena Kåreland

Onsdagen 6 oktober kl.17.00

Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen. Lena Kåreland berättar om romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in röster. Hon lyfter också fram författarnas egna relationer till sin stad, skildrar platser som deras liv kretsat kring och ger ledtrådar till deras vandringar och vattenhål.

Franska flanörer handlar främst om 1800-talets Paris, århundradet då den franska huvudstaden blev en modern världsmetropol. Staden representerade framsteg och förfining men också fattigdom och prostitution. Här kastade sig Victor Hugos ringare Quasimodo mellan Notre-Dames avsatser, här vandrade Charles Baudelaires dandy under gatlyktornas sken och här lät Émile Zola varuhusens skyltfönster glittra i kapp.

Följ även Honoré de Balzac som kallade flanerandet för en vetenskap och ögats gastronomi, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, bröderna de Goncourt – samt två författare från senare tid: Georges Simenon och Patrick Modiano.

Lena Kåreland är professor em. i litteraturvetenskap och kritiker i Svenska Dagbladet. Hennes senaste arbeten är Älska, det är allt! George Sand i liv och dikt (2014), Skönlitteratur för barn och unga (2015) och Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt (2018).

Väl mött i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7!

Läs mer om Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano

Bokmässan, städer och Franska flanörer


Malin Ullgren reflekterar över Bokmässan i Göteborg, Franska flanörer, huvudstäder och andra städer i Dagens Nyheter (25 september): »På Bokmässan, den övergivna, köper jag Lena Kårelands ‘Franska flanörer’, för att ge mig själv känslan av att den fysiska platsen spelar roll (Appell Förlag). Kåreland citerar ur Maupassants roman ‘Bel-Ami’ (1885), som skildrar hur en ung man flyttar till Paris för att tjäna pengar och bli framgångsrik. Men en äldre vän – en tidningskrönikör händelsevis – kan efter en imponerande parisisk middagsbjudning förmedla en mer cynisk bild av staden: ’Alla dessa herrar, ser ni, är medelmåttor, deras tankevärld är instängd mellan två murar: Pengar och politik. De är brackor käre vän, som man inte kan tala med, inte om någonting av det som ligger oss om hjärtat.’ Plus ça change… «

Läs artikeln i sin helhet

Läs mer om Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano

Briljant biografi

Maria Fridstjerna lovordar Syster Gerda i BTJ-häftet och ger boken högsta betyg: 5 = briljant.

I Anna Götlinds bok framträder »en stark och driftig kvinna som tog plats som ledare, ständigt arbetande med uppdrag såväl i Sverige som internationellt«, skriver Fridstjärna, och hon fortsätter:

»Ordens utmärkta pregnans levandegör Gerda Höjer och åskådliggör hennes idoga kamp för att förbättra sjuksköterskornas villkor. Boken blir som en hommage till Gerda Höjer som avled 1974, men kan likväl ses som en skildring av kvinnors rättigheter och möjligheter och hur yrkesrollen förändrades från att vara ett kall till att bli ett yrke. Texten blir därigenom ett viktigt historiskt dokument och en ömsint berättelse om en kvinna som gjort stort avtryck såväl under sin levnad som för eftervärlden.«

Läs mer om Syster Gerda – Sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer

Besök Bokmässan

I år går det att besöka Bokmässan i Göteborg – eller att ta del av den hemma i soffan. Nedan några programpunkter på Forskartorget som rekommenderas.

Torsdag 23 september kl. 09.40
Om Topelius busfrön och fria flickor

För lite drygt 150 år sedan föddes den moderna barnlitteraturen. Man insåg att barn behöver en särskild och fantasifull barnlitteratur som stimulerade deras läslust och personlighetsutveckling. I sina berättelser lät Zacharias Topelius barnen tänka, agera och känna som barn gör. Han har fostrat flera generationers barn i olika genrer, från barndikter och visor, till sagor, pjäser och fantasy.
Medverkande: Olle Widhe, professor i litteraturvetenskap med didaktik, Göteborgs universitet och Hanna Kurtén, fil.mag. och redaktör
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag

Torsdag 23 september kl. 10.45
Brev mellan två filosofer

Georg Henrik von Wright efterträdde Ludwig Wittgenstein som professor i filosofi i Cambridge 1948. Idag är han åter aktuell med sin ekologiskt betonade kritik av överdriven vetenskaps-teknisk framstegstro. I en brevbok kan vi följa von Wright från ung student till etablerad professor i samtal med kollegan och vännen, professor Eino Kaila.
Medverkande: Bernt Österman, fil. dr och kurator för von Wright och Wittgensteinarkivet vid Helsingfors universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag

Torsdag 23 september kl. 15.15
Författarnas Paris – Från Balzac till Modiano

Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen. Lena Kåreland låter oss ta del av romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in röster. Hon berättar också om författarnas egna relationer till sin stad, de platser som deras liv kretsar kring, deras vandringar och vattenhål.
Medverkande: Lena Kåreland, professor em. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet
Arrangör: Appell Förlag

Intervju med Lena Kåreland

Stora finlandssvenska festboken prisas

Det finska undervisnings- och kulturministeriet belönar författarna Anne Bergman (t.h.) och Carola Ekrem (t.v.) med ett prestigefyllt statspris för förtjänstfull informationsspridning.

De erhåller priset för Stora finlandssvenska festboken. Varma gratulationer!

Motiveringen lyder:

» Människans liv är inte bara vardag; vår årsrytm bestäms av många festliga dagar och situationer. Vi festar alla lite annorlunda, med betoning på olika fester, beroende på våra egna seder, värderingar och traditioner.

Folkloristerna Anne Bergman och Carola Ekrem är experter på festseder och traditioner och de har gjort ett betydelsefullt arbete genom att från många arkivkällor sammanställa en aldrig tidigare skådad omfattande, mångsidig och fascinerande presentation av festerna, våra sedvanors viktigaste del. De skarpsynta skribenterna presenterar en fantastisk dukning av våra festtraditioner, som berättar vilka vi är och vad vi uppskattar.

Festtraditionerna lever inte av sig själva, utan det är ett medvetet beslut att upprätthålla dem. Omtolkning och skapande är nödvändigt för att traditionerna ska kunna bevaras levande. Stora finlandssvenska festboken kartlägger och berättar hur och varför man i Finland firat högtidsdagar, samt livets viktiga riter från gångna decennier till nutid. Detta är viktig informationsspridning.

Festboken ger inga färdiga svar och påstår inte att vissa seder är de rätta. Den ger läsaren härliga aha-upplevelser och tvingar läsaren att bedöma sina egna sedvanor och val. Finlandssvenskheten, som även ingår i titeln, är en lyckad avgränsning av det omfattande temat, som dock inte på något sätt reglerar läsar- och användarkretsen – verket är intressant för vem som helst.

Seder och bruk är alltid aktuella. Festsederna kristalliserar människolivets hela spektrum, mångkulturella och tidsmässiga kontakter, omedvetna uppfattningar och vanor som berättar mer om oss än vi tror. Festen gör oss konkret till en del av ett större kontinuum. «

Stora finlandssvenska festboken ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Läs mer om Stora finlandssvenska festboken

 

Om kvinnligt pionjärskap

»Gunnel Karlssons initierade och intressant reflekterande biografi om statsrådet Ulla Lindström ger verkligen en viktig pusselbit till bygget av det moderna Sverige som vi känner det idag.«
Kristina Sandberg recenserar En kvinna i regeringen i senaste numret av Respons.

Läs mer om En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete

Årets bästa historiska böcker

När P1:s Vetenskapsradion Historia traditionsenligt valde ut årets bästa historiska böcker för hängmattan rekommenderade Tobias Svanelid Legenderna om förbundsarken, och menade att alla som sett filmen Jakten på den förvunna skatten också borde läsa boken. Fyll några mörkögda sensommarkvällar med Jan Retsös fascinerande och kunskapstäta bok!

Nytt och kommande

Bläddra gärna i vår nya katalog – eller ladda ned den som pdf.

Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen (red.)
Sociologen, antropologen och moralfilosofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort inflytande över sin tids samhälls- och beteendevetenskapliga forskning. Här granskas den Westermarckska evolutionismen och dess band till samtida ideologiska strömningar.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Syster Gerda – Sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer
Anna Götlind
Gerda Höjer var vid mitten av 1900-talet den mäktigaste kvinnan i svensk fackföreningsrörelse. Hon kämpade för sjuksköterskorna och var även verksam som politiker. Anna Götlind lyfter fram en bortglömd förgrundsgestalt i folkhemmets historia.

Son till Tolstoj – Berättelsen om Lev Lvovitj Tolstoj
Ben Hellman
Lev Lvovitj Tolstojs beundran inför sin berömde far slog ständigt över i uppror. I Sverige fann han sin hustru och sitt idealsamhälle, men han lämnade allt för ett kringflackande liv. Ben Hellman lotsar oss genom ett dramatiskt levnadsöde.

Att mötas kring varor – Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950
Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman (red.)
Nio forskare om en dynamisk tid i handelns historia, då allt fler kunde försörja sig på småskaliga affärer. Köpare och säljare möttes på torg och kyrkbacke, på marknader med kringresande och i byteshandel på stränder.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Postmodernismen i Stockholm
Ann Pålsson (red.)
Färgstark, subjektiv, hyllad, kritiserad. Sjutton arkitekter, stadsplanerare, byggnadsantikvarier och konstvetare granskar ismen som bröt med modernismens formspråk. Genom texter, bilder, planritningar och skisser undersöker de 1980- och 90-talens postmoderna avtryck i Stockholms byggnader och offentliga rum.

En Qvinna läkare! – Doktor Karolina Widerström
Eva Blomberg (red.)
Karolina Widerström (1856–1949) var Sveriges första kvinnliga läkare. Hennes mottagning i Stockholms Klarakvarter blev en stor framgång och hon arbetade oavbrutet för kvinnors hälsa och rättigheter. Sex författare ger en unik inblick i hennes liv, gärning, relationer och roll i samhällsdebatten.

Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano
Lena Kåreland
Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen. Lena Kåreland låter oss ta del av romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in röster. Hon berättar också om författarnas egna relationer till sin stad, deras vandringar och vattenhål.

Persilja och gräslök knippas – Karl Alarik Grönholm, finlandssvensk trädgårdsmästare i början av 1900-talet
Anders Leonard Baarman
Ta del av trädgårdsmästare Grönholms kommenterade dagböcker och pomologi. Följ hans sysslor och odling, växtval och trädgårdskonst – samt vägen från torparpojke till chefsträdgårdsmästare vid Gardasjön.

Poeten Gaspara Stampa – En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik
Johanna Vernqvist
Gaspara Stampas poesi utgör ofta ögonblicksbilder och handlar om förälskelse och längtan, svek och begär. Möt renässansens stora kvinnliga poet i boken om hennes liv, lyrik och samtid. Med ett urval dikter i översättning av John Swedenmark.

Med kamera och koffert – Resefotografier före massturismen
Sanna Jylhä & Marika Rosenström (red.)
Livet som resenär före massturismen. Fotografierna bjuder på allt från
sjömannens äventyr till plantageägarens besök på teodlingar i Java.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Stockholms bokhelg

Den 26–29 augusti arrangeras Stockholms bokhelg för första gången. Missa inte söndagens två framträdanden på Stortorget!


Samtal kring finlandssvenska traditioner

Sjusovaredagen, gulnäbbsintagningar och forneldarnas natt… Om festdagar, seder och högtider i Svenskfinland.

Medverkande: Anne Bergman och Jakob Lind. Moderator: Pekka Heino

Böcker: Stora finlandssvenska festboken och Morfars pistol 

Tid och plats: Söndagen den 29 augusti kl.15.30–15.50. Stora scenen, Stortorget.

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Drömmen om Amerika

Om öden, förväntningar och och möjligheter i det stora landet på andra sidan Atlanten.

Medverkande: Ann-Marie Ivars och Ola Larsmo. Moderator: Pekka Heino

Böcker: Amerikaminnen – Återvandrare och invandrare berättar och Översten 

Tid och och plats: Söndagen den 29 augusti kl.16.30–16.50. Stora scenen, Stortorget.

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Läs mer om Stockholms bokhelg

Fascinerande och lärorikt om förbundsarken


Ingressen till Bo Erikssons recension av Legenderna om förbundsarken i Dagens Nyheter lyder:

“Arken – eller kistan – med Guds lagar spelar en viktig roll i Israels äldsta historia och Gamla testamentet. Legenderna om den har varit många och vilda. Jan Retsö reder ut de flesta av dem i en fascinerande och lärorik ny bok. Bo Eriksson har läst den.”

Ta del av hela recensionen

Läs mer om Legenderna om förbundsarken

En ny treklöver

Tre nya böcker har nyligen kommit av trycket – med stor spridning i ämnesval.

Sist ut är Modevetenskap – Perspektiv på mode, stil och estetik. Fjorton  forskare demonstrerar i en rad artiklar hur det unga ämnet modevetenskap på kort tid har vuxit  till ett vittförgrenat forskningsfält. Redaktörer är Emma Severinsson och Philip Warkander.

Den andra boken i serien True spy finns nu i handeln. Efter Stig Wennerström riktar Wilhelm Agrell sitt intresse mot den sovjetryske spionen Oleg Penkovskij. Fram till att han fängslades och sedermera blev dömd till döden 1963 lyckades Penkovskij förmedla tusentals dokument till västliga underrättelsetjänster.

Som längst tillbaka i historien letar sig Legenderna om förbundsarken. Jan Retsö följer spåren efter förbundsarken, den kista som Mose tio budord förvarades i – således samma arkeologiska jakt som Indiana Jones ägnade sig åt på bio! Spåren leder långt bort från Sinais öken, bl.a. till Israel och Etiopien.

Både Oleg Penkovskij (“fascinerande historia”) och Förbundsarken (“spännande resa”) har uppmärksammats av BTJ – läs recensionerna i sin helhet.

Läs mer om Modevetenskap – Perspektiv på mode, stil och estetik

Läs mer om Oleg Penkovskij – Spion på avgrundens rand

Läs Dick Nilssons anmälan i BTJ

Läs mer om Legenderna om Förbundsarken

Läs Linus Björks anmälan i BTJ

En perfekt bok om virkkonsten

»Virka fritt är en bok fylld av information om virkning och dess historia. Marketta Luutonen forskar i handarbetets kultur och Anna-Maija Bäckman är hemslöjdslärare«, inleder Katharina Jacobsson sin anmälan av Virka fritt i BTJ, och avslutar recensionen med en rekommendation:

»För den som är intresserad av handarbete och uppskattar den undervärderade virkkonsten är detta en perfekt bok. Den är läsvärd och användbar på flera sätt: den ger både bakgrund och inspiration samt en mängd tekniker att använda sig av om läsaren önskar vara kreativ och skapa. Denna mycket fina bok, som bör intressera både vana och ovana virkare, rekommenderas varmt.«

Läs Katharina Jacobssons anmälan i BTJ

Läs mer om Virka fritt

“En njutning att läsa dessa små pärlor till djupdykningar”

Dick Harrison recenserar År – Historiker berättar i Svenska Dagbladet, och lyfter fram ett axplock av de tjugoen artiklar som ingår i boken, skrivna av lika många historiker, med ämnen från medeltid till 1900-tal. Och han konstaterar:

“Antologin bjuder på en brokig flora av vitt skilda infallsvinklar och ämnen som sammantaget väl illustrerar den imponerande väv av forskningsfält som yrkeskåren numera ger sig hän åt. Därtill kommer ännu en positiv aspekt: antologin är påfallande välskriven  …  det är en njutning att läsa dessa små pärlor till djupdykningar i sju seklers  svensk historia.”

Läs Dick Harrisons anmälan i Svenska Dagbladet

Läs mer om År – Historiker berättar

« Äldre inlägg

Upp ↑