Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 352

Utförande: Flexoband

Utgivningsår: 2018

ISBN: 9789198406467

På spaning efter etik

Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har allvarliga problem med arbetsmiljö och kompetensförsörjning, vårdköer, brister i patientsäkerhet och att ge en god vård på lika villkor till hela befolkningen. Det innebär att människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Hur ska allmänheten kunna känna tillit till att vården fungerar som den ska den dag man behöver den?

De etiska kraven på vårdens professioner är höga. Men landstingspolitiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer har genom sina beslut ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor – och därmed över de professionella yrkesgruppernas möjligheter att kunna leva upp till målet med en god och säker vård på lika villkor för hela befolkningen. Hur ser dessa nyckelgrupper av aktörer i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation på sitt etiska ansvar? Vilka prioriteringar och etiska konsekvensanalyser gör de? Hur integrerar de etik och vårdens värdegrund i sitt arbete med ledning och styrning på landstingsnivån?

Etikforskarna Erica Falkenström och Anna T. Höglund har analyserat centrala styrdokument, observerat möten och intervjuat landstingspolitiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivares högsta chefer. I På spaning efter etik söker de svar på frågan: Vilken etisk kompetens fordras för att dessa inflytelserika aktörer ska kunna ta ett etiskt ansvar för ledning och styrning av hälso- och sjukvården? Boken avslutas med en diskussion om hur forskningsresultaten kan omsättas i praktiken.

Se även:
Erica Falkenström, Etisk kod för chefer
Anna T. Höglund, Vad ska vi äta? Om mat och etik.

Pressröster:

Läkartidningen, anmälan av Jan Halldin och Göran Dahlgren

BTJ, anmälan av Jorun Koca Jakobsson

Vårdfokus, intervju med Erica Falkenström

Webbsänt seminarium i Almedalen

Dagens samhälle, presentation