Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Vem tar ansvar för etiken?

I På spaning efter etik studerar Erica Falkenström och Anna T. Höglund etiskt ansvarstagande i sjukvården. Hur ser kompetensen ut hos chefer, tjänstemän och politiker, och vem tar ansvaret?

Deras forskning om landstinget i Stockholm visar att personer i ledningsfunktioner visserligen menar sig ha ett etiskt ansvar – men när det kommer till kritan får etiska dilemman lösas någon annanstans. De hamnar i vårdens praktik.

Ett tydligt etiskt problem är införandet av den efterfrågestyrda vården. Denna är oförenlig med behovs- och solidaritetsprincipen, som säger att patienter med störst behov ska ges företräde. Och hur ska prioriteringar göras när resurserna är begränsade?

Läs Erica Falkenströms artikel på Dagens Samhälle, som också är en utmärkt introduktion till boken På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Läs mer om På spaning efter etik