Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Användarvillkor

Genom att använda vår webbplats godkänner du våra användarvillkor och samtycker till att följa dem.

Denna webbplats är en e-handelsbutik som ägs av Appell Förlag. Du kan läsa mer om oss på sidan Om Appell, du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt, och detaljer kring köp under Köpvillkor.

Vi är inte ansvarsskyldiga om denna webbplats temporärt och utan förvarning blir otillgänglig.

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet. Innehåll kan därför ändras när som helst, och vi kan inte garantera att alla de produkter och tjänster som visas på webbplatsen fortsätter att vara tillgängliga. Material på vår webbplats kan vara föråldrat eller ofullständigt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material även om det är vår strävan att all informationen alltid ska vara uppdaterad och relevant. Kontakta oss gärna om något ser ut att vara fel, om information saknas eller om du undrar något om våra produkter.

Användarvillkoren kan ändras genom att vi ändrar den här sidan. Du förväntas att kontrollera denna sida då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar vi gjort.

Denna webbplats och all text, bilder och annat material på denna webbplats ägs av oss. Du får gärna sprida länkar till vår webbplats, förutsatt att det inte görs för att skada vårt rykte eller dra nytta av det. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av koppling, godkännande eller rekommendation från vår sida där ingen sådan finns.

Du får skriva ut och ladda ner utdrag av materialet på webbplatsen för personligt bruk, dock ej för kommersiella ändamål. Du får inte på något sätt ändra, reproducera eller distribuera något material du har skrivit ut eller laddat ner utan vårt samtycke. Kontakta oss och referera till oss vid personlig användning av material från vår webbplats.

Denna webbplats kan innehålla material som producerats av tredje part eller länkar till andra webbplatser. Sådant material används i så fall av oss med tillstånd av respektive innehavare. Vi har ingen kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part och vi åtar oss inte något ansvar eller skyldigheter avseende dessa.

Vi ansvarar för att alla villkor, garantier och andra bestämmelser på hemsidan för användande av webbplatsen och för köp av våra produkter är aktuella och gällande.