På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården

Erica Falkenström och Anna T. Höglund

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Flexoband. 352 s.
ISBN 978-91-984064-6-7

Webbsänt seminarium i Almedalen

Läkartidningen, anmälan av Jan Halldin och Göran Dahlgren

Vårdfokus, intervju med Erica Falkenström

BTJ, anmälan av Jorun Koca Jakobsson

Dagens samhälle, presentation

Högupplöst bokomslag

Erica Falkenström
Foto: Lovisa Falkenström
Högupplöst författarporträtt

Anna T. Höglund
Foto: Mikael Wallerstedt
Högupplöst författarporträtt