Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Vårens böcker 2022

Bläddra gärna i vår nya katalog – eller ladda ned den som pdf

Stockholmsfåglar
Tore Janson
Stockholms fågelarter presenteras här på ett nytt sätt. Var och när brukar man se arten och hur känner man igen den? Vad händer i samspelet mellan stadsfåglar och människor? Och hur skiljer sig orsakerna till att fåglar väljer att vistas i en storstad mellan arter, tider och platser? En rikt illustrerad kulturhistoria i fågelperspektiv – lätt att ta med på promenader.

Det åländska självstyrets kvaliteter – Demokrati, resurser och kompetens
Jan Sundberg & Stefan Sjöblom
Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad utmärker en fungerande auto­nomi? Författarna studerar viktiga kvali­­tets­aspekter och samtidigt ålänningarnas tilltro till självstyret och nationsbygget. 

Etikarbete i vårdens vardag
Gunilla Silfverberg (red.)
Dialog och reflektion har avgörande betydelse i arbetet med etiska frågor i vårdens vardag. Här granskar elva forskare praktisk etisk problembearbetning och presenterar samtalsmodeller, erfarenheter av etikråd och modeller för etikronder. Även beredskapen för en pandemi diskuteras ur ett organisationsetiskt perspektiv.

Skolarkitektur – formar den oss?
Jadwiga Krupinska
Samspelet mellan pedagogik och skolbyggnader granskas med arkitektens öga. Tyngdpunkten ligger på svenskt 1960–1990-tal, med avstamp i miljonprogrammets grundskolor. Tiden präglas av en kaotisk pedagogisk debatt och ett sökande efter nya skolbyggnadstyper. Hur förmedlar de kunskapens värde och hur ter sig framtidens arkitektur?

Stora Sköndal – Arbetet, livet och diakonerna
Elisabeth Christiansson och Stig Linde
Berättelsen om Stora Sköndal rymmer ett stycke fascinerande svensk historia som inleds vid förra sekelskiftet – och utvecklingen fortgår än idag. Det började med en utbildning av diakoner för män, en grundsten till 1900-talets utbildning av socialarbetare, och med ett av landets första vårdhem för epileptiker. Författarna ger de stora dragen, men låter oss också möta enskilda öden. Vilka var de första diakonerna? Vad hade de för bakgrund och var i samhället kom de att verka?

Ett gott parti – Scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv
Maria Vainio-Kurtakko
De bildade ett till synes lyckat förbund, men bakom kulisserna knakade det i fogarna när en framåtblickande kvinnas ambitioner och en konstnärs brokiga liv skulle anpassas efter omvärldens förväntningar. Parets självskrivna plats i Helsingforssocieteten och i de parisiska salongerna väckte frågor om ekonomiska resurser, makt och social position. En skildring av ett äktenskap i tiden, och samtidigt ett samhälle i miniatyr.

Förvaltning och rättssäkerhet i Norden – Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter
Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen & Matti Niemivuo (red.)
Det blir allt svårare att förverkliga grundläggande rättigheter och att organisera välfärden. Fjorton forskare lyfter fram möjligheterna med ett utvidgat nordiskt samarbete som kan leda till nya handlingsmodeller, även globalt.

Kärlekens samtal är dans
Efva Lilja
»Jag skriver om kärlek, om närvaro och om den danskonst som baseras på en tillit till erfarenheterna som gör oss till kännande och därmed också tänkande människor. Jag dansar mig förbi orden. Jag skriver mig förbi orden.«
Kärlekens samtal är dans är en box med tre böcker:
• Dansa alla tvivel bort – En samling texter om koreografi.
• Det onämnbara – En historia om kärlek.
• Röst, rörelse, ro – En saga för vuxna.

Erika Möller – Kärlek och sabotage
Wilhelm Agrell
I den tredje boken i serien True spy möter vi Erika Möller – servitris på restaurang Blå Fågeln i Stockholm – som en sommarkväll 1940 träffar en trevlig och pratsam man som säger sig arbeta för ett schweiziskt elektronikföretag. Hon blir förälskad, rekryteras till ett löst sammansatt nätverk av sovjetiska agenter och får i uppgift att kalla sig författare samt att hyra en villa som blir bombfabrik och ledningscentral. Erika Möller, tidigare historieskrivningens bifigur, är här handlingens huvudperson.