Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 184

Utförande: Mjukband med flikar. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789198548785

Det åländska självstyrets kvaliteter

Demokrati, resurser och kompetens

Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar självstyret på Åland? Vad kännetecknar en välfungerande autonomi? Det är frågor som författarna till boken Det åländska självstyrets kvaliteter söker svar på.

Självstyrelsens 100-årsjubileum ger tematiken en särskild aktualitet, men frågan om hur autonomier styrs är ständigt aktuell även på det internationella planet i och med att olika typer av självstyrda lösningar ökar och ofta innehåller politiskt sprängstoff.

Trots det internationella intresset finns det begränsat med forskning om självstyrets kvaliteter. Jan Sundberg och Stefan Sjöblom presenterar en modell för hur andra självstyrande regioner kan studeras, med ambitionen att boken ska ge näring till fortsatta jämförande studier.

Vilka kvalitetsaspekter är särskilt betydelsefulla just på Åland? Författarna lyfter fram utformningen av val- och partisystemet, utvecklingen av parlamentarismen, professionaliseringen av administrationen  samt lagstiftningsbehörigheten och grundlagskontrollen. Också betydelsen av ålänningarnas tilltro till det komplexa självstyret och nationsbygget behandlas.

En positiv utveckling har skett kring så gott som samtliga ovannämnda aspekter, och särskilt den politiska styrningen och lagstiftningen på Åland uppvisar en hög kvalitet. Självstyret har visat sig vara en framgångsfaktor för Åland, som bevisat att landskapet har kompetens att klara av en utvidgning av självstyrelsens behörighetsområden.

Jan Sundberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet och har i sin forskning riktat in sig på etnisk mobilisering, partistudier, lokala och nationella val och valsystem.

Stefan Sjöblom är professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och har forskat i kommunal och regional utveckling samt i innovationer och styrning i den offentliga sektorn.

Läs recension av Peter A. Sjögren i Min läsning.

 

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.