Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 208

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Utgivningsår: 2022

ISBN: 9789198664232

Skolarkitektur – formar den oss?

Författare:

Jadwiga Krupinska

Över en fjärdedel av Sveriges befolkning berörs dagligen av skolans verksamhet och angelägenheter. Grundskolan är landets största arbetsplats men än viktigare är att den är en plantskola för vårt framtida samhälle. Skolgången ska leda till såväl mental som fysisk utveckling, men gynnar arkitekturen dessa stolta syften?

I Skolarkitektur – formar den oss? granskas samspelet mellan pedagogik och skolbyggnader med arkitektens perspektiv och kunskap. Tyngdpunkten ligger på svenskt 1960- till 1990-tal, med avstamp i miljonprogrammets grundskolor. Tiden präglas av en kaotisk pedagogisk debatt och ett sökande efter nya skolbyggnadstyper. Hur förmedlar de kunskapens värde och hur ter sig kunskapens arkitektur?

En inledande historisk översikt tar sin utgångspunkt 1842 då folkskolan blev obligatorisk, och ett avslutande kapitel ägnas frågan vad som hänt efter 1990. Här ingår också ett avsnitt med internationella utblickar. Boken vänder sig till pedagoger, arkitekter, studenter, beslutsfattare och andra med intresse för skolbyggnadernas betydelse.

Pressröster:

BTJ, anmälan av Mattias Bjellvi

Arkitekten, artikel av John Falkirk