Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Vårens böcker 2020

Är Gud annorlunda?
Lennart Nordenfelt
En religionsfilosofisk essä om definitionen av Gudsbegreppet, Guds existens och Guds väsen. Fokus ligger på teorier som avviker från de konventionella religionernas. Hur kan en person med ateistisk eller agnostisk uppfattning förhålla sig till dessa?

Livets mening – Frågan och svaren
Tomas Brytting (red.)
Sex forskare presenterar tolkningar av frågan om livets mening och hur den kan besvaras. De låter också 500 personer svara spontant på frågan. I denna mångfald tar en pedagogisk modell för konstruktiva samtal form.

Guide till det medeltida Rom
Anna Blennow
Se Rom med helt nya ögon i denna guide till den medeltida staden. I nio promenader, baserade på den äldsta kända guideboken till Rom från omkring år 800, får läsaren följa med på en mångbottnad tidsresa.

Latinsk grammatik
Andreas Nordin
Här presenteras såväl formlära som syntax på ett klart och överskådligt sätt, med tydliga exempel. Även ljudlära och ordbildning behandlas. Tyngdpunkten ligger på klassiskt latin, men också medeltidslatinets grammatik ges en kortfattad beskrivning.

Hedvig Elisabeth Charlottes biljetter – Hovliv och storpolitik under gustaviansk tid
My Hellsing & Charlotte Bellamy
Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottes och grevinnan Sophie Pipers biljettkorrespondens ger inblick i två högreståndskvinnors liv under 1700-talet samt hovlivet i spåren av franska revolutionen.

Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion
Wilhelm Agrell
Avslöjandet av Stig Wennerströms förräderi skakade Sverige. Men var han verkligen den storspion han utgav sig för? Och stämde egentligen allt han villigt erkände? Med hjälp av det militära utredningsmaterialet söks svaret på dessa och andra obesvarade frågor.

Handel med konst – Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900
Hanna Lehti-Eklund & Beatrice Silén (red.)
I brevväxlingen mellan den finländske konstsamlaren Sinebrychoff och svenska konsthandlare granskas förändringar i det svenska språket vid sekelskiftet 1900.

Kritik
Henry Parland
Per Stam (utg.)
I del tre i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter publiceras hans samtliga artiklar från åren 1929–1930. Han behandlar judisk avantgardeteater, sovjetrysk film, modern litteraturteori, jazzmusik, 1920-talets mode och mycket annat.