Hedvig Elisabeth Charlottes biljetter – Hovliv och storpolitik under gustaviansk tid

av My Hellsing & Charlotte Bellamy

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottes och grevinnan Sophie Pipers biljettkorrespondens ger inblick i två högreståndskvinnors liv under 1700-talet samt hovlivet i spåren av franska revolutionen.

400 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984961-1-6

Utkommer i maj

Högupplöst omslag