Är Gud annorlunda?

av Lennart Nordenfelt

Är Gud annorlunda? är en lärd och tankeväckande religionsfilosofisk essä om Gudsbegreppet, Guds existens och Guds väsen. Lennart Nordenfelt granskar flera viktiga religionskritiska argument, framförda av äldre teoretiker som Bertrand Russell och Ingemar Hedenius, men också av några samtida debattörer som Richard Dawkins och Daniel Dennett. 

I bokens andra hälft ligger fokus på religionsteorier som avviker från de stora världsreligionernas uppfattningar. Författaren ställer sig till sist frågan: Hur kan en person med en ateistisk eller agnostisk uppfattning förhålla sig till de okonventionella teorierna?

Lennart Nordenfelt är professor emeritus i hälso- och sjukvårdens teori och etik samt seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

176 s. Hårdband.

ISBN 978-91-984960-9-3

Lennart Nordenfelt,
Foto: Sara Rystedt

Högupplöst omslag

Lennart Nordenfelt, “Ateisterna och Guds existens”, artikel i Dagens Arena

BTJ, bokanmälan av Peter Streling