Latinsk grammatik – Grammatica Latina

Av Andreas Nordin

I Latinsk grammatik – Grammatica Latina beskrivs det latinska språket från en elementär till en mer avancerad nivå. Därför lämpar sig boken såväl för nybörjare som för den som vill fördjupa sina grammatiska kunskaper. I allt väsentligt vilar den på traditionell grund, den som Donatus etablerade på 300-talet – men beskrivningen är modern och författaren har även integrerat nyare forskningsrön.

Tyngdpunkten ligger på klassiskt latin men också medeltidslatinet beskrivs kort­fattat. Formlära och syntax illustreras med tydliga exempel. Ett kapitel ägnas åt ljudläran och ett åt ordbildning. Även en språkhistorisk översikt ingår. En detaljerad innehållsförteckning och ett omfattande register gör det lättare för användaren att orientera sig.

Latinsk grammatik – Grammatica Latina är avsedd för gymnasie- och universitetsnivå. Den kan även med fördel användas vid självstudier.

Andreas Nordin är universitetsadjunkt i engelsk lingvistik och gymnasielärare i latin, svenska och engelska.

304 s. Flexoband.
ISBN 978-91-984959-6-6

I samma serie: Latin – En introduktion

Exempel och övningar

Högupplöst omslag

BTJ, recension av Eva Nylander