Latinsk grammatik – Grammatica Latina

Av Andreas Nordin

Här presenteras såväl formlära som syntax på ett klart och överskådligt sätt, med tydliga exempel. Även ljudlära och ordbildning behandlas. Tyngdpunkten ligger på klassiskt latin, men också medeltidslatinets grammatik ges en kortfattad beskrivning.

304 s. Flexoband.
ISBN 978-91-984959-6-6

Utkommer i maj

Högupplöst omslag