Jordnära – Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötzsch (red.)

Traditioner och ursprung har blivit ledord kring mat, och koncept som ny nordisk mat har stor genomslags­kraft. Om trender i nordisk mat- och restaurangkultur.

230 s. Hårdband. Illustrerad.

Jordnära ges ut av Svenska litteratursällskapet i Finland och distribueras i Sverige av Appell Förlag.

ISBN 978-91-984959-0-4