Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Författare prisas, firas och gratuleras

Appell Förlag gratulerar Ben Hellman,  Jan Sundberg och Stefan Sjöblom till priserna som de förärades vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari.

Ben Hellman tilldelades ett pris  för boken Son till Tolstoj:

»Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillfaller docent Ben Hellman för biografin Son till Tolstoj. Berättelsen om Lev Lvovitj Tolstojs liv. Med bred kulturhistorisk lärdom tecknar Hellman ett fängslande porträtt av den yngre Tolstojs liv och verk i den stora författarens skugga. En central plats intar Tolstojs möte med Norden. Boken kastar nytt ljus på rysk-nordiska kulturförbindelser och visar hur Tolstojs kunskap om Sverige nådde den högsta politiska ledningen under Tsarrysslands sista årtionden.«

Jan Sundberg och Stefan Sjöblom tilldelades ett pris för boken Det åländska självstyrets kvaliteter. Demokrati, resurser och kompetens:

»Ett pris om 5 000 euro var ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller professor emeritus Jan Sundberg och professor Stefan Sjöblom för verket Det åländska självstyrets kvaliteter. Demokrati, resurser och kompetens. Den jämförande studien av det åländska samhället belyser de småskaliga demokratiernas möjligheter och utmaningar. Författarna visar hur de självstyrande kvaliteterna på Åland är både välutvecklade och sårbara. Sundbergs och Sjöbloms tillgängliga bok blir en självklar referenspunkt för det kontinuerliga samtalet om demokratins fortsatta utveckling.«

Svenska litteratursällskapet i Finland, årshögtid i Helsingfors universitets solennitetssal. Programmet bjuder på utdelning av litterära priser, musikuppträdanden och festtal.

www.sls.fi

Läs mer:  Son till Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt

Läs mer:  Det åländska självstyrets kvaliteter – Demokrati, resurser och kompetens