Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – 
Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.)

Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor. Idén om väninnekärlek bidrog säkert till möjligheten att skapa detta livsrum, men relationerna var inte bara platonska och de delade inte sina liv enbart av praktiska skäl. Författarna berättar om denna värld där kvinnor kunde välja varandra som sina käraste och visar dess betydelse för individerna, men också för de stora historiska sammanhangen.

Författare: Irene Andersson, Eva Borgström, Carina Burman, Beatrice Christensen Sköld, Lars Gårdfeldt, Hanna Markusson Winkvist, Ulla Manns, Lisbeth Stenberg, Eva Helen Ulvros och Ulla Wikander.

Hårdband. Illustrerad. 368 s.
ISBN 978-91-984063-6-8

OBS, Sveriges Radio P1, anmälan av Anna Thulin

New Swedish Books, Autumn 2018, utvald i klassen Non-Fiction

Amnesty Press, anmälan av Sanna Blomgren

BTJ, anmälan av Inger Wassenius

Feministiskt Perspektiv, intervju med Eva Borgström

Flamman, anmälan av Anna Remmets

Hufvudstadsbladet, recension av Rita Paqvalen

Högupplöst bokomslag