Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 872

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2018

Serie:

ISBN: 9789198406481

Dikter

Författare:

Henry Parland

Utgivare:

Per Stam

De vida byxornas program:
vi skall vara
mera kläder,
mindre människor,
och själen insydd i uppslagen.
Ur Idealrealisation, 1929.

Dikter innehåller både kända dikter och tidigare opublicerade arkivfynd, även dikter på tyska och ryska, dikter med rim, en limerick och ett par utkast till tvålreklam. Henry Parlands dikter svänger av stadsliv, jazz och det glada 20-talet. Man kan säga att Parland var sin tids twittrare, på några korta rader kunde han säga något slagkraftigt och aktuellt.

Henry Parland (1908–1930) var den yngste i den första generationen modernister i Finland. Till skillnad från de andra modernisterna såg Parland på människan med distans. Han lyfte i stället fram tingen och den moderna stadens bilar, hus och biografer. Hans poesi kan ses som en humoristisk kommentar till samtiden: tingen ges mänskliga egenskaper, medan människan beskrivs som yta, som hatt, rock eller klänning.

Trots sin tidiga död och relativt korta författarbana har Henry Parland lämnat efter sig ett omfattande författarskap. I Dikter ingår mer än 400 dikter varav närmare hälften nu publiceras för allra första gången.

Utgivare är Per Stam som också står för inledning och kommentarer.

Dikter är del ett i den textkritiska utgåvan Henry Parlands Skrifter och publiceras även digitalt på parland.sls.fi. Läs mer om del två, Prosa, del tre, Kritikoch del fyra, Brev.

Pressröster:

Sydsvenska Dagbladet, anmälan av Ann Lingebrandt 

Parnass, anmälan av Margareta Lilja-Svensson

Svenska Dagbladet, understreckare av Jonas Ellerström

Expressen, recension av Magnus Florin

Biblis, bokanmälan

Sveriges Radio P1, Klassikern

Hufvudstadsbladet, recension av Michel Ekman

Östgöta Correspondenten, anmälan av Christian Dahlgren

Litteraturtoppen 

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.