Varukorg

Antal sidor: 464

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9789198815214

Den okände von Wright

Tidskritik och andra texter av Georg Henrik von Wright 1926–1997

Filosofen Georg Henrik von Wright var under sin tid en av Nordens mest kända och omdebatterade intellektuella. Den okände von Wright lyfter fram nya sidor av hans fortfarande högaktuella kritik av ­vårt teknikstyrda samhälle och hans intresse för bland annat klimatfrågor och antikrigsideal. Boken synliggör även von Wrights nyfikna mångsidighet och visar på spänningen mellan kritik och filosofi i hans liv.

I boken samlas texter från åtta årtionden: essäer, recensioner, insändare och intervjuer, från pojkåren en detektivberättelse och ett musikstycke. Mycket har tidigare varit svårt att få tag på eller helt okänt – inte minst för att von Wright själv valde att tiga om det mer kontroversiella. Hit hör hans tidiga tidskritik och insat­sen som krigspropagandist 1939–1944.

Inledning och kommentarer:

Joel Backström, docent i filosofi vid Helsingfors universitet med inriktning på moralfilosofisk och kulturkritisk forskning, projektforskare vid Åbo Akademi.

Thomas Wallgren, professor i filosofi och föreståndare för von Wright och Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet.

 

Se även: »Skriv så ofta du kan«.

Se även: Tankens utåtvändhet.

Pressröster:

Sveriges Radio P1, OBS, radioessä av Mattias Hagberg.

Thomas Nydahls recension i Nydahls Occident.

 

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.