Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Fönster mot filosofin

»En vanlig bild av von Wright«, skriver Hans Ruin i sin understreckare om »Skriv så ofta du kan«, »är att han skulle ha varit sliten mellan sin logiskt-begreppsanalytiska forskning och sina kulturfilosofiska intressen. Att detta inte stämmer visar brevväxlingen tydligt.«

I »Skriv så ofta du kan« kan man ta del av Georg Henrik von Wrights och Eino Kailas brevväxling under dryga 20 år. Den unge von Wright skriver till sin lärare och berättar bland annat om sin bekantskap med Ludwig Wittgenstein i Cambridge – ett omvälvande möte med »världens märkligaste människa«, som bor »inne i en butik i stadens ruskigaste fattigkvarter«.

Det är den analytiska filosofin som står i centrum och von Wrights betydelse för dess spridning, inte minst i Norden. Men Hans Ruin fäster sig vid hur von Wright redan tidigt ser filosofin som något mer än bara begreppsanalys: »Den unge von Wright rör sig fritt mellan filosofi, logik, litteratur, konst och musik med samma engagemang", hans kombination av logisk begåvning och synen på filosofi som en etisk och estetisk livspraktik "bidrog sannolikt till Wittgensteins intresse för den belevade finlandssvensken«, menar Ruin.

Hans Ruin framhåller också utgivaren Bernt Östermans »utförliga inledning - en liten bok i sig«.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Läs Hans Ruins understreckare i Svenska Dagbladet

Läs mer om »Skriv så ofta du kan« – Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958