Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 288

Utförande: Hårdband

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2020

ISBN: 9789198548648

»Skriv så ofta du kan«

Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958

Korrespondensen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila spänner över mer än 20 år och ges nu för första gången ut i sin helhet. »Skriv så ofta du kan« ger en unik bild av vänskapen mellan två betydande filosofer, deras tankar, utvecklingsvägar och intryck av en turbulent samtid.

Vi får följa Georg Henrik von Wrights (1916–2003) mognad från en känslosam ung man till en återhållsam yrkesfilosof. Beskrivningarna av von Wrights många möten med Ludwig Wittgenstein i Cambridge ger värdefulla bidrag till bilden av en av 1900-talets viktigaste filosofer.

Utgivaren Bernt Österman presenterar de båda filosoferna och tecknar sammanhangen till de frågor de dryftar. Det världspolitiska läget, händelser i privatlivet, resor och vistelser i utlandet sätter sina spår i brevväxlingen och gör den till ett starkt personligt vittnesbörd över Europa och Finland vid 1900-talets mitt.

»Skriv så ofta du kan« är utgiven av Bernt Österman under medverkan av Fredrik Hertzberg och Niklas Toivakainen.

»Skriv så ofta du kan« ingår i det tvärvetenskapliga projektet Den okände von Wright som lyfter fram delar av von Wrights gärning som förblivit okända för både forskningen och den breda allmänheten.

Se även: Den okände von Wright.

Se även: Tankens utåtvändhet.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Pressröster:

Svenska Dagbladet, understreckare av Hans Ruin