Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

En introduktion till en annorlunda Gud

Är Gud annorlunda? är en religionsfilosofisk essä om Gudsbegreppet, Guds existens och väsen. Lennart Nordenfelt introducerar och granskar klassiska argumentationslinjer på debattens alla sidor – med påfallande lätt hand, ämnet till trots.

Välkända religionskritiker som Bertrand Russell och Ingemar Hedenius presenteras, men också samtida röster som Richard Dawkins tas upp. Även religionsteorier som ligger utanför världsreligionernas uppfattningar diskuteras.

I en tid då vi inte lika ofta talar om en utomvärldslig och allsmäktig Gud, då religionen har en vidare innebörd – var hamnar då ateisten med sin religionskritik?

Läs mer om den nyutkomna Är Gud annorlunda?