Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 136

Utförande: Hårdband med skyddsomslag

Utgivningsår: 2019

ISBN: 9789198496055

Utsatthet och ansvar

Flickan med svavelstickorna i vår tid

Vad kan en saga från 1845 ge oss idag? Trots dagens välfärdssystem har vi många människor runt om oss, inte minst barn och unga, som befinner sig i liknande omständigheter som den lilla flickan med svavelstickorna. Rapporten Välfärd – inte för alla 2019 från Rädda Barnen tydliggjorde bland annat att klyftorna fortsätter att öka mellan barn som lever i ekonomisk utsatthet och barn som har en trygg ekonomisk situation.

Vid mötet med människor i nöd erbjuder en del av oss på olika sätt en hjälpande hand, andra går till synes oberörda förbi. Det är gammal visdom, som redan Aristoteles formulerade, att berättelser kan hjälpa oss att utveckla vår etiska känslighet. Det gäller förstås inte alla berättelser. Men H.C. Andersens saga Den lilla flickan med svavelstickorna har inslag som kan få oss att tänka över vad det är som gör att vissa oskyldigt drabbas hårt i sina liv och fundera över våra egna reaktioner inför detta faktum.

Utsatthet och ansvar har sagan givit upphov till forskning och reflektioner inom humaniora och samhällsvetenskap. Här berörs bland annat litteraturteori, socialt arbete, barnavård och palliativ vård. En tyngdpunkt i boken utgörs av etiska och allmänfilosofiska reflektioner.

Föfattare:

Rebecka Andersen är doktorand i social välfärd med inriktning mot civilsamhället inom Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskarutbildning Människan i välfärdssamhället.

Eva-Lotta Bengtsson är student vid socionompro- grammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Jennifer Bullington är professor i psykosomatik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Oskar Ekberg är professor i piano vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och aktiv konsertpianist.

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Emanuel Hjelm är student vid socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Victoria Grahn Sherin är student vid socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Mats J. Hansson är docent i teologisk etik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Fredrika Jevrell är student vid socionomprogram- met vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Susanne Larsson är doktorand i social välfärd med inriktning mot civilsamhället inom Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskarutbildning Människan i välfärdssamhället.

Titti Melin-Johansson är specialistsjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Sofia Morberg Jämterud är teologie doktor och verk sam som postdok vid Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet.

Lennart Nordenfelt är seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Saneh Nordenmark är student vid socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Maria Resén är student vid socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Johanna Schiratzki är professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Gunilla Silfverberg är professor i vårdetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Anna O’Sullivan är doktorand i palliativ vård inom Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskarutbildning Människan i välfärdssamhället.

Moira von Wright är professor i Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Hamilton­seminariet:
Under närmare 20 år hölls varje år ett seminarium, Hamilton­seminariet, vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola), om aktuella vårdetiska och livsåskådnings­mässiga frågor. Det vände sig till en bred målgrupp av forskare, lärare, studenter, prakt­iskt verksamma yrkesutövare i vård­en, tjänstemän och politiker. Av de antologier som publicerats utifrån aktuellt seminarie­tema har på Appell Förlag utgivits Utsatthet och ansvar – Flickan med svavelstickorna i vår tid (2019), Hästen och den mänskliga hälsan (2020) och Etikarbete i vårdens vardag (2022).