Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Ödmjukt anslag om komplext ämne

»Redan i introduktionen av redaktören Gunilla Silfverberg slår man an tonen av ödmjukhet inför komplexiteten, och öppnar för både en intellektuell och en situationsbunden etisk diskurs.«

Så inleder Stella Cizinsky sin recension av Etikarbete i vårdens vardag i Läkartidningen. Hon fortsätter:

»Idédebatt och samtal i gränslandet till humanvetenskaperna är ovanliga i sjukvården, då vi ofta saknar tid och även nödvändig kompetens. Etiska diskussioner kräver en förståelse och ett intresse för historia, humanism och samhällsutveckling – vilket inte alltid finns hos de mer naturvetenskapligt orienterade sjukvårdsarbetarna. Därför är det särskilt viktigt att alla författarna hittar en mycket god balans mellan djupare filosofiska avvägningar respektive mer konkreta beskrivningar av hur man kan arbeta med etiska frågor i vårdens närhet.«

Läs recensionen i sin helhet.

Läs mer om Etikarbete i vårdens vardag.