tankens_utatvandhatTankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell

Johan Strang och Thomas Wallgren (red.)

Georg Henrik von Wright var såväl en internationellt ryktbar filosof i den analytiska skolan som en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. Här uppmärksammas de olika sidorna i hans tänkande och spänningen mellan dem. I centrum står von Wrights populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell. Essäisten von Wright granskas i relation till sin egen och vår tid. Även förhållandet till Wittgenstein – som von Wright efterträdde i Cambridge och vars skriftliga kvarlåtenskap han förvaltade – får ny belysning.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Mjukband. Illustrerad. 280 s.

ISBN 978-91-983275-2-6

Pressmeddelande (pdf)

Respons, recension av Jonna Hjertström Lappalainen

Ta gärna del av Hans-Ingvar Roths presentation av boken på Dixikon, som bl.a. uppmärksammar von Wrights position som intellektuell i offentligheten.

Även i Patrick Martins recension uppmärksammas von Wrights sociala roll: “Att vara eller inte vara en analytisk filosof”. (Tidskriften presens 1/17 – artikeln som pdf-fil)

“Georg Henrik von Wright är Finlands mest betydande vetenskapsman någonsin.” Så inleder Christian Braw sin bokanmälan i Dagen.

“Analytiker och utvecklingspessimist” – bokanmälan av Leif Stille i Östra Småland.