Schibboleteffekten – Ledarskap, konsten och människans ansvar 

av Julia Romanowska

Inom ramen för ett forskningsexperiment ställs en grupp chefer inför ett nytt ledarskapskoncept som i alla avseenden skiljer sig från de traditionella. Drabbade av starka konstnärliga upplevelser konfronteras de med livets mest fundamentala frågor. Hur påverkar det deras syn på makt och ansvar?

Det är detta experiment som är utgångspunkten för Schibboleteffekten. Boken är ett annorlunda bidrag till ledarskapslitteraturen och begränsar sig heller inte till ledarskapsämnet. Genom olika associationer berörs ett flertal kunskapsområden, från ledarskap, psykologi och biologi till estetik, etik och pedagogik.

Boken betonar ansvar, mänsklig värdighet och ödmjukhet, en tyngdpunktsförskjutning bort från ledarskapets makt genom »strategier« till ett etiskt ansvarstagande ledarskap.

En kritisk blick riktas mot vedertagna ledarskapsteorier och ledarskapsideal och den instrumentella etik som formar dagens organisationer och ledarskap. Författaren slår hål på flera etablerade schabloner och myter.

Julia Romanowska är forskare, medicine doktor från Karolinska Institutet och har en konstnärlig masterexamen från Kungliga Musikhögskolan. Hon har varit verksam som slagverkare, programmerare samt organisations- och ledarskapsutvecklare.

Hårdband. 400 s.
ISBN: 978-91-985486-1-7

Högupplöst omslag