Appell Förlag

Sida 2 av 11

Beundransvärt om Björling

Lena Kåreland recenserar Fredrik Hertzbergs »Mitt språk är ej i orden« – Gunnar Björlings liv och verk i Respons nr 2/2019. Den utförliga artikeln presenterar biografin och uppmärksammar bland annat Björlings kontakter med Edith Södergran och Hagar Olsson.

Lena Kåreland avslutar med dessa lovord:

»Hertzbergs biografi är ett beundransvärt arbete, och han visar övertygande vilken betydande ställning Björling har inom den svenskspråkiga litteraturen. Hans biografiska metod är inte alltid den traditionella, vilket torde ha sin förklaring i både materialsituationen och föremålets egenskaper. Det går inte att sätta Björling på någon formel. Därtill är han alltför mångbottnad och intar alltför många olika skepnader. /… / När jag lagt ifrån mig boken är jag genast redo att leta fram Björlings dikter, ivrig att läsa om eller upptäcka nya dikter. Det är utan tvekan ett gott betyg, ja, högsta vitsord, skulle jag vilja säga.«

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Vilken rätt är rätt?

Anna T. Höglund, författare till Vad ska vi äta?, skriver om matetik på UNT:s debattsida.

Det är i dag lätt att drabbas av matskam och uppgivenhet inför till synes orimliga krav på kosthållning och konsumtion. Våra matval innebär genuina etiska dilemman, och vi hamnar dagligen i situationer där olika värden ställs mot varandra. Hur ska vi som konsumenter förhålla oss till de olika värdekonflikterna?

Läs Anna T. Höglunds debattartikel, Upsala Nya Tidning

Läs mer om Vad ska vi äta? Om mat och etik

Alexander – världserövrare även i litteraturen

Bo Eriksson recenserar Alexanderlegenderna i tid och rum i senaste numret av Respons.

Några axplock:

“Som bidragen i denna mycket spännande och intressanta antologi visar tillhör Alexanderromanen världslitteraturen, ett begrepp som Karin Hult och Gunhild Vidén förtjänstfullt diskuterar och kritiserar i inledningen.”

”Boken är snyggt formgiven och försedd med många vackra färgillustrationer. Ett plus i kanten är att förlaget även tagit med en karta över Alexander den stores rike. Antologin ger överlag ett gediget och samlat intryck. Risken med antologier är annars att de spretar åt olika håll på grund av att texterna inte samtalar med varandra eller ens går att insortera under ett gemensamt tema. Det gör artiklarna här, alltså kommunicerar med varandra.”

”Sammantaget är boken intressant och förmedlar många betydelsefulla insikter. Den kommer att bli ett standardarbete för alla som sysslar med Alexanderromanen och liknande texttyper från antiken fram till och med medeltiden.”

Läs mer om Alexanderlegenderna

Parland i Parnass

 

Margareta Lilja-Svensson presenterar alla publiceringsprojekt som pågår kring den finlandssvenske diktaren Henry Parland i det senaste numret av Parnass.

Sist ut är Prosa, Kritik och Korrespondenser följer så småningom, och Dikter har redan getts ut.

Läs mer om Dikter  /  Läs mer om Prosa

Äga, leva eller hyra?

Tomas Brytting, författare till nyss utkomna Äga, leva, dö, kommenterar den växande trenden att hyra saker istället för att köpa. Hur blir det då med statusen på det dyra möblemanget? Vad händer med affektionsvärdet i en gammal byrå?

Lyssna på Godmorgon, världen! i Sveriges Radio P1.
Inslaget börjar ca 26 minuter in i programmet.

Läs mer om Äga, leva, dö

Nu är även Parlands prosa här

Efter den uppmärksammade publiceringen av Henry Parlands samlade Dikter förra året är nu turen kommen till den finlandssvenske författarens prosa.

Läsaren får följa det korta författarskapet från tonårens mardrömmar och stilexperiment, via moderna beskrivningar av dagenefterstämning i förbudstidens Helsingfors, till filmiska scener på Kaunas mörka och regniga gator.

Prosa innehåller Parlands alla kortare berättande texter. Dessutom ingår biografiska anteckningar från 1929–1930, det enda dagboksmaterial av Henry Parland som finns bevarat.

Läs mer om om Henry Parlands Prosa

En cykeltur till friheten

Anita Nathorst och Lydia Wahlström träffades i början av förra seklet under ett studentläger och en sommardag ger de sig ut på en nio mil lång cykeltur.  Några år senare inleder de  en relation.

Deras förhållande blev stoff för en av Lydia Wahlströms romaner. Men i boken var de två kvinnorna en man och en kvinna – nyckelromanens verkliga förebilder avslöjade Wahlström först i sina memoarer.

Anna Thulin berättar om  Lydia och Anita och andra kvinnliga kärlekspar i en tid då homosexualitet var förbjudet. Deras öde är ett av många som skildras i  Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960.

Lyssna på OBS, Sveriges Radio P1

Läs mer om Den kvinnliga tvåsamhetens frirum

Boklansering 8 april!

Kan föremål ge livet mening?

Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla och livsmening; de kan bli värdedon och egodelar. Men för att nå dit måste du lära känna dig själv och dina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning – och förmåga att skilja mellan det meningsfulla och det triviala.

Tomas Bryttings Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen bjuder på inblickar i filosofi och psykologi, asketiska traditioner, existentiell marknadsföring, frivillig enkelhet och mycket annat.

Äga, leva, dö presenteras den 8 april på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Medverkande är förutom Tomas Brytting även Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi.

Tid: Måndag 8 april 17.00

Plats: Aulan, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Till sängs i kulturen i Farsta Kulturhus

Lyssna på Malena Ivarsson och Samanda Ekman när det fortsätter sina resonemang kring sex och relationer i kulturen, denna gång med fokus på Lydia Stille.

Plats: Farsta Kulturhus

Datum: Torsdag 28/3 2019, kl. 18:30

Läs mer om evenemanget

Läs mer om Till sängs i kulturen

Samtal om finlandssvenska poeter och deras poesi

Per Stam, redaktör för Henry Parlands dikter och Fredrik Hertzberg, aktuell med ”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk möts i ett samtal om poesi med förläggaren Jonas Ellerström. Det bjuds även på uppläsning av skådespelaren Johan Fagerudd.

Plats: Gleerups bokhandel, Lund

Datum: Onsdag 20 mars kl. 17:00

Läs mer om evenemanget

Läs mer om Henry Parlands Dikter

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

“Underbart upplyft”


“Jag läser den nya biografin om Gunnar Björling – ‘Mitt språk är ej i orden’ – och frustar för mig själv. Streckar under med blyertspenna, antecknar i marginalen. Borgare, frälsare och geni, växelryttare, Helsingforsprofet, dadaist – och en av de största av de finlandssvenska modernisterna. Kanske den största.”

Så skriver Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter.

“Jag slukar den”, fortsätter hon om Fredrik Hertzbergs bok. När det gäller Björlings homosexualitet, hans olyckliga kärlekar och hur hans utsatthet får sitt poetiska uttryck skriver Laurén:

“Jag läser. Det skär i hjärtat. Samtidigt känner jag mig så underbart upplyft av denna bok. /… / Det är hoppfullt i tider av nationalism och småskurenhet att för några timmar slå sig ner i Björlings minimala, inrökta och troligen ganska illaluktande källarrum i Brunnsparken, täckt med böcker, urklipp och anteckningar från golv till tak.”

Läs Anna-Lena Lauréns krönika i Dagens Nyheter

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Religionernas och naturvetenskapens världsbild i koncentrat

“… vår vintergata ingår i en s.k. superhop med kanske 100.000 galaxer med 200 biljarder stjärnor/solar och som är ca 522 miljoner ljusår bred. I sin tur ingår denna superhop bland (såvitt man vet någorlunda väl) ca 100 miljarder galaxer i ett universum som är åtminstone 156 miljarder ljusår i diameter.”

Allt detta skapat av en figur…? Christian Swalander fångar upp det kosmologiska perspektivet i sin intressanta anmälan av Bengt Sahlbergs bok Vad gör en Gud? Swalander konstaterar att boken har en “mycket saklig ton” och “lämnar till läsaren att förhålla sig till motsättningen mellan religion och vetenskap”.

Vad gör en Gud? ger på inte mer än 130 sidor en kortfattad och koncentrerad bild av religionernas och den naturvetenskapliga världsbildens utveckling och av hur de förhåller sig till varandra”, skriver Swalander och avslutar: “Vad gör en Gud? är ett mycket kunnigt och tänkvärt inlägg i en samhällelig diskussion med hög aktualitet.”

Läs Christian Swalanders recension i nättidskriften Alba

Läs mer om Vad gör en Gud?

Biblis prisar Parlandutgåva

En trasig affisch med braskande annonstext – senaste numret av Biblis har ett retro-omslag som går helt i linje med Henry Parlands poetiska värld.

Tidskriften skriver i sin anmälan: “Det är en märkvärdig volym om 871 sidor i sober formgivning och omslag i samklang med diktaren.”

Läs mer om Henry Parlands Dikter

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Upp ↑