Appell Förlag

Sida 2 av 16

Fascinerande och lärorikt om förbundsarken


Ingressen till Bo Erikssons recension av Legenderna om förbundsarken i Dagens Nyheter lyder:

“Arken – eller kistan – med Guds lagar spelar en viktig roll i Israels äldsta historia och Gamla testamentet. Legenderna om den har varit många och vilda. Jan Retsö reder ut de flesta av dem i en fascinerande och lärorik ny bok. Bo Eriksson har läst den.”

Ta del av hela recensionen

Läs mer om Legenderna om förbundsarken

En ny treklöver

Tre nya böcker har nyligen kommit av trycket – med stor spridning i ämnesval.

Sist ut är Modevetenskap – Perspektiv på mode, stil och estetik. Fjorton  forskare demonstrerar i en rad artiklar hur det unga ämnet modevetenskap på kort tid har vuxit  till ett vittförgrenat forskningsfält. Redaktörer är Emma Severinsson och Philip Warkander.

Den andra boken i serien True spy finns nu i handeln. Efter Stig Wennerström riktar Wilhelm Agrell sitt intresse mot den sovjetryske spionen Oleg Penkovskij. Fram till att han fängslades och sedermera blev dömd till döden 1963 lyckades Penkovskij förmedla tusentals dokument till västliga underrättelsetjänster.

Som längst tillbaka i historien letar sig Legenderna om förbundsarken. Jan Retsö följer spåren efter förbundsarken, den kista som Mose tio budord förvarades i – således samma arkeologiska jakt som Indiana Jones ägnade sig åt på bio! Spåren leder långt bort från Sinais öken, bl.a. till Israel och Etiopien.

Både Oleg Penkovskij (“fascinerande historia”) och Förbundsarken (“spännande resa”) har uppmärksammats av BTJ – läs recensionerna i sin helhet.

Läs mer om Modevetenskap – Perspektiv på mode, stil och estetik

Läs mer om Oleg Penkovskij – Spion på avgrundens rand

Läs Dick Nilssons anmälan i BTJ

Läs mer om Legenderna om Förbundsarken

Läs Linus Björks anmälan i BTJ

En perfekt bok om virkkonsten

»Virka fritt är en bok fylld av information om virkning och dess historia. Marketta Luutonen forskar i handarbetets kultur och Anna-Maija Bäckman är hemslöjdslärare«, inleder Katharina Jacobsson sin anmälan av Virka fritt i BTJ, och avslutar recensionen med en rekommendation:

»För den som är intresserad av handarbete och uppskattar den undervärderade virkkonsten är detta en perfekt bok. Den är läsvärd och användbar på flera sätt: den ger både bakgrund och inspiration samt en mängd tekniker att använda sig av om läsaren önskar vara kreativ och skapa. Denna mycket fina bok, som bör intressera både vana och ovana virkare, rekommenderas varmt.«

Läs Katharina Jacobssons anmälan i BTJ

Läs mer om Virka fritt

“En njutning att läsa dessa små pärlor till djupdykningar”

Dick Harrison recenserar År – Historiker berättar i Svenska Dagbladet, och lyfter fram ett axplock av de tjugoen artiklar som ingår i boken, skrivna av lika många historiker, med ämnen från medeltid till 1900-tal. Och han konstaterar:

“Antologin bjuder på en brokig flora av vitt skilda infallsvinklar och ämnen som sammantaget väl illustrerar den imponerande väv av forskningsfält som yrkeskåren numera ger sig hän åt. Därtill kommer ännu en positiv aspekt: antologin är påfallande välskriven  …  det är en njutning att läsa dessa små pärlor till djupdykningar i sju seklers  svensk historia.”

Läs Dick Harrisons anmälan i Svenska Dagbladet

Läs mer om År – Historiker berättar

“En lust att läsa”

“Historikern Gunnel Karlsson gör en betydande insats; hennes bok är läsvärd och skrämmande pedagogisk. Jag trodde inte att de kära gamla rekordåren kunde uppröra längre, men man behöver inte vara feminist för att storkna över tidens kvinnoförakt i politik och press.”

Så skriver Ulrika Knutson i Expressen i sin recension av En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete.

Fler  pressröster om En kvinna i regeringen:

Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladet: “Det trauma som det innebar att vara dotter till Nils Wohlin, en av de män som ännu i den sista voteringen för hundra år sedan nekade kvinnor att delta i demokratin, och att sedan i vuxen ålder sitta tolv år som ensam kvinna i socialdemokratiska regeringar och stångas med galtar som Per Edvin Sköld och Gunnar Sträng, det traumat skildras ingående i historikern Gunnel Karlssons helt färska bok om Ulla Lindström. Läs den!”

Mats RosinFolkbladet och Norrländska Socialdemokraten: “Gunnel Karlssons biografi, välskriven och faktafylld, har varit en lust att läsa och det tror jag nog att fler kommer att tycka. Bland svenska biografier från senare år står den sig väl, samtidigt som den levandegör politiska konflikter allt färre har egna levande minnen av.”

Hans Lödén, Värmlands Folkblad, skriver att Gunnel Karlsson visar att “statsrådet som gjorde bort sig” ofta bedömdes utifrån hur hon som kvinna ”borde vara”. Han forsätter: “Karlsson tar inte den enkla vägen till sina slutsatser. Hon lyfter fram kritiska eller direkt negativa omdömen om Lindström, resonerar sakligt om bärkraften i dem /… / Gunnel Karlssons sympatiskt öppna och resonerande skildring av Ulla Lindströms politiska insatser och den tid där de utspelas blir också skildringen av en tid som inte är långt borta men ändå känns mycket avlägsen.”

Läs Ulrika Knutsons recension i Expressen

Läs Torbjörn Nilssons artikel i Svenska Dagbladet

Läs Mats Rosins recension i Folkbladet

Läs Hans Lödéns recension i Värmlands folkblad

Läs mer om En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv

Fönster mot filosofin

“En vanlig bild av von Wright”, skriver Hans Ruin i sin understreckare om »Skriv så ofta du kan«, “är att han skulle ha varit sliten mellan sin logiskt-begreppsanalytiska forskning och sina kulturfilosofiska intressen. Att detta inte stämmer visar brevväxlingen tydligt.”

I »Skriv så ofta du kan« kan man ta del av Georg Henrik von Wrights och Eino Kailas brevväxling under dryga 20 år. Den unge von Wright skriver till sin lärare och berättar bland annat om sin bekantskap med Ludwig Wittgenstein i Cambridge – ett omvälvande möte med “världens märkligaste människa”, som bor “inne i en butik i stadens ruskigaste fattigkvarter”.

Det är den analytiska filosofin som står i centrum och von Wrights betydelse för dess spridning, inte minst i Norden. Men Hans Ruin fäster sig vid hur von Wright redan tidigt ser filosofin som något mer än bara begreppsanalys: “Den unge von Wright rör sig fritt mellan filosofi, logik, litteratur, konst och musik med samma engagemang”, hans kombination av logisk begåvning och synen på filosofi som en etisk och estetisk livspraktik “bidrog sannolikt till Wittgensteins intresse för den belevade finlandssvensken”, menar Ruin.

Hans Ruin framhåller också utgivaren Bernt Östermans “utförliga inledning – en liten bok i sig”.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Läs Hans Ruins understreckare i Svenska Dagbladet

Läs mer om »Skriv så ofta du kan« – Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958

“En fröjd att ha denna bok i sin hand”

Gunhild Vidén inleder sin recension av Anna Blennows Guide till det medeltida Rom i senaste numret av Classica med att nämna den stora mångfalden av Romguider, och konstaterar att “mig veterligen är detta första gången som vi Romresenärer ges möjlighet att att via en guidebok orientera oss i det medeltida Rom!”

Guide till det medeltida Rom rekonstruerar de “itinerarier” som beskrivs i en handskrift avsedd för pilgrimer. “Under Blennows säkra ledning ger sig därför resenären ut i dagens Rom och kan till fots följa i stort sett samma rutter som en pilgrim i den tidiga medeltiden.”

“Anna Blennow är en säker stilist”, skriver Vidén, och menar att boken  “är lärdomsspäckad utan att man som läsare besväras av det tack vare det lätta anslaget – Blennow gör det trevligt för sina läsare men hon undervärderar dem aldrig.”

Boken har sin grund i ett forskningsprojekt och Gunhild Vidén ser guiden som “ett strålande exempel på den s.k. tredje uppgiften, dvs. att aktuell forskning kommer allmänheten till del i läsbar (och i detta fall) praktiskt användbar form. Med grundläggande kunskaper i Roms topografi, och gärna en god karta, går det alldeles utmärkt att vara “soffturist” med bokens hjälp, inte minst tack vare det rikliga bildmaterialet.”

Gunhild Vidén uppmärksammar också förlagets insats:

“Det är en fröjd att ha denna bok i sin hand. Som alla böcker från Appell förlag är den påkostad i design och layout, och det är rätt och slätt en vacker bok. Jag ser med tillfredsställelse att den är trådhäftad, vilket lovar gott inför dess förmåga att klara det slitage en guidebok utsätts för. Ett bokmärkesband gör det lätt att hålla reda på var man är i boken. Den är också föredömligt korrekturläst, ett inte helt självklart fenomen i nutidens bokutgivning.”

Läs mer om Guide till det medeltida Rom

Sann pärla i ett glittrande rosa skal

Svenska litteratursällskapet i Finland belönade i samband med sin årshögtid den 5 februari 26 prismottagare för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken och bildkonsten.

Anne Bergman och Carola Ekrem förärades ett pris för Stora finlandssvenska festboken med följande motivering:

“Ett pris om 7.500 euro var ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillfaller filosofie magister Anne Bergman och filosofie doktor Carola Ekrem för Stora finlandssvenska festboken, en värdefull kunskapskälla till hur finlandssvenskar firat och firar sina fester. Resonemanget berikas av insiktsfulla tankar kring hur högtider kan väcka allt från glädjefylld stolthet över social samvaro och materiellt välstånd till sorg och skam över ensamhet och armod. I ett glittrande rosa skal gömmer sig här en sann pärla.”

Gratulationer till pristagarna!

Ta del av den högtidliga prisceremonin  och läs om priserna

Läs mer om Stora finlandssvenska festboken

“Fascinerande resa genom nästan 750 år”

En “snygg och uppslagsrik antologi som kombinerar nyansrika resonemang med klart berättande” – så karaktäriseras År – Historiker berättar i Dagens Nyheter.

“Att skriva tillgängligt och fängslande men ändå forskningsnära är inte lätt, för att uttrycka sig försiktigt”, skriver Magnus Västerbro i sin recension, och konstaterar att denna bok klart visar “att det finns gott om historiker som mycket väl kan kombinera nyansrika resonemang med lättillgängligt berättande”.

I boken väljer 21 historiker 21 årtal från medeltid till 1900-tal. Magnus Västerbro lyfter särskilt fram berättelserna om 1714, 1933 och 1983:

“En läsning av ”År” visar sig med andra ord bli en fascinerande resa genom nästan 750 år av förflutenhet. Inte minst fungerar boken som goda berättelser om historia alltid gör – som en påminnelse om hur föränderliga många av de villkor vi människor lever under i själva verket är.”

Läs Magnus Västerbros recension i Dagens Nyheter

Läs mer om År – Historiker berättar

“En stor händelse” – första latinska grammatiken på 50 år

“Andreas Nordin … följer nu upp sin med rätta prisade Latin. En introduktion från 2016 med Latinsk grammatik – Grammatica Latina.”

Så skriver Eva Nylander i sin bokanmälan i BTJ, och fortsätter: “Det är en stor händelse – den första moderna latinska grammatiken på svenska på mer än ett halvt sekel. En efterlängtad bok alltså!” Eva Nylander uppmärksammar de pedagogiska och effektiva exemplen och förklaringarna och nämner även formen: “Boken är, liksom Nordins förra, formmässigt vacker.”

Ungefär samtidigt som Latinsk grammatik kommer av trycket blir nu också påpassligt nog  Latin. En introduktion tillgänglig i en tredje upplaga!

Läs Eva Nylanders anmälan i BTJ

Läs mer om Latinsk grammatik – Grammatica Latina

Läs mer om Latin. En introduktion

Gott Nytt År med “År”

Historia handlar om det som har hänt – det förflutna. Många förknippar därför historia med årtalsexercis. Men det som hänt är sällan så enkelt att det kan kopplas till ett enskilt år eller en enskild person. En historieskrivning som enbart handlar om väl­bekanta händelser och kända aktörer lämnar dessutom stora delar av mänskligheten osedda.

Men årtalen finns där, både de kända och de mer okända.

I den nyutkomna boken År – Historiker berättar presenterar tjugoen historiker berättelser om människor och händelser med förankring i specifika år, från medeltid fram till våra dagar: 1250, 1452, 1495, 1541, 1620, 1679, 1714, 1768, 1776, 1796, 1818, 1843, 1864, 1895, 1931, 1933, 1946, 1950, 1969, 1979 och 1983.

Läs mer om År – Historiker berättar

God och glad jul!

Inför helgerna har vi skickat ut ett nyhetsbrev med en exposé över årets utgivning.

Vill du prenumera på nyhetsbrevet? Skicka ett mejl till nyhetsbrev@appellforlag.se.

En god jul i bokens tecken!

Illustrationer i nyhetsbrevet: Kristin Lidström

Vetenskapsradion Historias julklappstips

I Vetenskapsradion Historias (P1) årliga presentation av julklappsböcker rekommenderar Kristina Ekero Eriksson Augusta Lundin – Haute couture på svenska: “Det är en dröm att läsa den här boken och läsa om de kvinnor som burit de här dräkterna … bara att läsa bildtexterna får en att tappa andan!”

Här är länken till det fylliga inslaget om Augusta Lundin, hennes legendariska modehus och de exklusiva klänningarna (börjar ca 12 minuter in i programmet).

Läs mer om boken som är rikt illustrerad med nya fotografier av Ewa-Marie Rundquist.

Besök gärna utställningen på Thielska Galleriet och följ museets verksamhet.

Julklappstips i TV4 Nyhetsmorgon

“Julklappstips för den som älskar historia” i TV4 Nyhetsmorgon. Urban Lindstedt har valt ut en handfull böcker och talar sig varm för Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion av Wilhelm Agrell.

Se klippet!

Läs mer om Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion

En ytterst välkommen biografi

Jonas Nordling välkomnar den nyutkomna biografin om Ulla Lindström, författad av Gunnel Karlsson: En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete.

I sin bokanmälan  i Dagens Arena konstaterar han att vi “äntligen fått en biografi över Ulla Lindström”. Boken ger en “heltäckande bild av Lindström, och gör det enklare att förstå den vilja och tuffhet som präglade hela hennes livsgärning”.

Strängt taget är det endast en detalj i Ulla Lindströms långa bana som bl.a. minister och FN-representant, men Nordling nämner förstås hennes berömda icke-nigning för drottning Elizabeth II 1956.

Den häftiga kritik som följde är ett exempel på det hat Lindström fick utstå som kvinnlig politiker. Nordling frågar sig vad en så stridbar och tydlig person (“alla kommunikationsstrategers mardröm”) hade stått upp för idag, och vilka hatstormar hon hade fått möta i dagens sociala medier.

Läs Jonas Nordlings bokanmälan i sin helhet, och följ även hans lyssningstips: Gunnel Karlsson gästar Dagens Arenas poddkanal.

Läs mer om En kvinna i regeringen – Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Upp ↑