Varukorg

Yrsa Lindqvist

Yrsa Lindqvist, fil.lic., är förste arkivarie vid Traditions- och språksamlingen vid Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv. Hon är forskare i etnologi med specialisering på matkultur, konsumtion, hantverk och materiell kultur. Hon är redaktör för Jordnära – Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat.