Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 232

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Utgivningsår: 2018

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN: 9789198495904

Jordnära

Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Många konsumenter oroar sig i dag för matfusk, giftiga bekämpningsmedel och oetisk produktion. Samtidigt finns det ett nyväckt intresse för traditioner och ursprung. Den rena, ekologiska, lokalt producerade råvaran har stigit fram som berättelsens hjälte, och koncept som ny nordisk mat har slagit igenom. Här presenterar etnologer från Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Estland olika aspekter på dagens mat- och restaurangkultur.

Medverkande:
Ester Bardone, PhD, universitetslärare i etnologi vid Tartu universitet.
Anna Burstedt, doktorand i etnologi vid Lunds universitet.
Hanne Pico Larsen, PhD, lektor vid Copenhagen Business School.
Yrsa Lindqvist, fil.lic., förste arkivarie vid Traditions- och språksamlingen vid Svenska littera- tursällskapets arkiv.
Jón Þór Pétursson, doktorand i etnologi vid Lunds universitet.
Connie Reksten, Dr.Art., folklorist och forskare vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap vid Universitetet i Bergen.
Susanne Österlund-Pötzsch, docent, arkivarie vid Traditions- och språksamlingen vid Svenska litteratursällskapets arkiv.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Jordnära är vinnare av Årets svenska måltidslitteratur.