Varukorg

Lars Andersson

Lars Andersson är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och lektor vid Marie Cederschiöld högskola. Han medverkar i Etikarbete i vårdens vardag.