En Qvinna läkare!
Doktor Karolina Widerström

Eva Blomberg (red.)

År 1889 öppnade Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare – sin mottagning i Stockholms Klarakvarter. Med sin inriktning mot kvinnomedicin blev den en stor framgång och kvinnor trängdes i hennes väntrum. Här såg hon reglementeringens och prostitutionens avigsidor och de veneriska sjukdomarnas plågsamma följder. Hennes patienter tillhörde också de bättre bemedlade, bland vilka dessa sjukdomar var onämnbara. Hon tog till pennan, skrev och föreläste – och blev även som debattör en förgrundsgestalt med fokus på sexualupplysning och kvinnors rättigheter.

Karolina Widerström tillhörde den första generationen kvinnor som kunde använda sin nyvunna myndighet, utbilda sig och agera i offentligheten. De var inte fler än att de umgicks i samma kretsar och många bodde i Stockholm. Trots olikheter utvecklade de gemensamma intressen för utbildningsfrågor, socialmedicin, rösträtt och politik. Tillsammans med sin livskamrat Maria Aspman, lärare, rektor och folkbildare, engagerade hon sig också i barns hälsa och vård.

I En Qvinna läkare! ger sex författare en unik inblick i Karolina Widerströms liv, arbete, relationer och roll i samhällsdebatten. Fram växer bilden av en pionjär i modern kvinnohistoria.

Beatrice Christensen Sköld, filosofie doktor i pedagogikhistoria
Christina Florin, professor em i kvinnohistoria
Lena Hammarberg, filosofie doktor i pedagogik
Ann-Katrin Hatje, professor em i historia
Gunnel Svedberg, medicine doktor i psykiatrihistoria
Lisa Öberg, docent i historia

448 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-985487-1-6 

Högupplöst omslag