Varukorg

Antal sidor: 448

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Utgivningsår: 2021

ISBN: 9789198548716

En Qvinna läkare!

Doktor Karolina Widerström

År 1889 öppnade Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare – sin mottagning i Stockholms Klarakvarter. Med sin inriktning mot kvinnomedicin blev den en stor framgång, och kvinnor trängdes i hennes väntrum. Här såg hon reglementeringens och prostitutionens avigsidor och de veneriska sjukdomarnas plågsamma följder. Hennes patienter tillhörde också de bättre bemedlade, bland vilka dessa sjukdomar var onämnbara. Hon tog till pennan, skrev och föreläste – och blev även som debattör en förgrundsgestalt med fokus på sexualupplysning och kvinnors rättigheter.

Karolina Widerström tillhörde den första generationen kvinnor som kunde använda sin nyvunna myndighet, utbilda sig och agera i offentligheten. De var inte fler än att de umgicks i samma kretsar och många bodde i Stockholm. Trots olikheter utvecklade de gemensamma intressen för utbildningsfrågor, socialmedicin, rösträtt och politik. Tillsammans med sin livskamrat Maria Aspman, lärare, rektor och folkbildare, engagerade hon sig också i barns hälsa och vård.

I En Qvinna läkare! ger sex författare en unik inblick i Karolina Widerströms liv, arbete, relationer och roll i samhällsdebatten. Fram växer bilden av en pionjär i modern kvinnohistoria.

Redaktör:
Eva Blomberg, professor em. i historia.

Författare:
Beatrice Christensen Sköld, filosofie doktor i pedagogikhistoria.
Christina Florin, professor em. i kvinnohistoria.
Lena Hammarberg, filosofie doktor i pedagogik.
Ann-Katrin Hatje, professor em. i histori.a
Gunnel Svedberg, medicine doktor i psykiatrihistoria.
Lisa Öberg, docent i historia.

 

Pressröster:

Expressen, recension av Rebecca Selberg

Läkartidningen, recension av Anne Brynolf

BTJ, anmälan av Elisabeth Brännström