Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Antal sidor: 392

Utförande: Mjukband

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Utgivningsår: 2018

ISBN: 9789198406375

Dikt och ideologi

Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi

Politisk poesi och starka ideologier associeras ofta med 1960–1970-talet. I Dikt och ideologi lyfter Anna Möller-Sibelius fram Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson som under den här tiden skrev lyrik med socialt engagemang.

I likhet med andra författare vid samma tid strävade Ågren, Huldén och Andersson efter att öppna poesin mot vardagen, samhället och politiken. Lyrikens förhållande till olika ideologier, inte minst vänsterrörelsen, var ofta föremål för debatt. Anna Möller-Sibelius visar hur motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav blev både kreativ och produktiv hos de tre poeterna. Dikterna tar upp förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och nationella ikoner. Dessa ämnen krävde ett nytt formspråk och inspirerade till experiment och kommunikation med läsaren.

I sin analys kontextualiserar Möller-Sibelius dikterna och nyanserar samtidigt bilden av dessa årtionden. Hon visar hur författarna återknyter till och breddar en idealistisk tradition, granskar samtidens marxism och blickar framåt mot en socialkonstruktivistisk syn på poesin och språket.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Pressröster:

Svenska Dagbladet, understreckare av Jonas Ellerström

Nordisk poesi, anmälan av Evelina Stenbeck