Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Intelligent om diktning under vänstervågen

Jonas Ellerström anmäler Anna Möller-Sibelius Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi i en understreckare i Svenska Dagbladet.

Hennes bok utkommer vid en tidpunkt då begreppet politisk poesi omigen blivit gångbart och intressant, skriver Ellerström, och det ger boken "en ovanlig aktualitet och skapar en spännande växelverkan mellan det nu som håller på att veckla ut sig och den närliggande historien".

Möller-Sibelius studerar de finlandssvenska författarnas ideologi via deras poesi, inte i manifest eller debattinlägg. Hon närmar sig dikterna respektfullt, och teorier appliceras på ett pragmatiskt sätt, skriver Ellerström:

"Detta gör hennes bok tillgänglig för alla – hon skriver också mycket klart och intelligent – och visar, tänker jag mig, dessutom på en vacker vilja att se texter i deras litteratur- och idéhistoriska sammanhang, snarare än att i efterklokt retrospektiv sätta sig till doms över dem."

Boken fördjupar bilden av en ofta förenklad litterär epok, menar Ellerström. Han avslutar med att citera en "utomordentlig passage" ur boken, om kärnan i de tre politiska författarskapen, som bl.a. förmedlar budskapet "att lika lite som drömmen om en ljusare framtid kan ges upp, kan vår tro på eftertanke och nyanserad kritisk reflektion ges upp".

Läs Jonas Ellerströms understreckare i Svenska Dagbladet

Läs mer om Dikt och ideologi