Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

»Rik och nyanserad bild av finlandssvensk poesi«

Evelina Stenbeck ger en grundlig genomlysning av Anna Möller-Sibelius bok Dikt och ideologi i senaste numret av Nordisk poesi.

Ämnet är Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons poesi från 1960– och 70-talen. Ågrens allmänna och politiska idealism, Huldéns kristendom och Anderssons naturvetenskapliga ateism är de ideologiska huvudspåren, och Möller-Sibelius tydliggör dikternas idéhistoriska sammanhang.

»Den aktuella periodens diktning har till stora delar gått både forskning och litteraturdebatt obemärkt förbi«, skriver Stenbeck: »Möller-Sibelius tar sig an uppgiften att fylla kunskapsluckorna med entusiasm, kunnighet och skrivglädje. Det är enkelt att hålla med författaren om att 1960- och 70-talens poesi är både 'läsvärd, tankeväckande och rolig'.«

Den avgränsade tidsperioden ter sig mycket väl vald för en undersökning av tematiken, skriver Stenbeck, och ser bokens styrka i »de ingående närläsningarna av författarskapen och hur samtidens diskurser bryts och fogas in i respektive dikt«.

Läs Evelina Stenbeck anmälan i Nordisk poesi

Läs mer om Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi