Biblioterapi

Av Cecilia Pettersson

Biblioterapi är ett begrepp som under de senaste åren har florerat i kultursfären och intresserat fler och fler personer som arbetar med litteratur och människor. Det har också blivit allt mer aktuellt i ljuset av senare tids intresse för medicinsk humaniora och den humanistiskt färgade människosyn som framträder här. Men vad är egentligen biblioterapi och hur kan det användas i olika sammanhang i Sverige idag? 

Biblioterapi innebär att man läser och samtalar om litteratur i syfte att främja hälsa och välbefinnande. I boken Biblioterapi – Hälsofrämjande läsning i teori och praktik ger Cecilia Pettersson en bred introduktion till detta praktiskt orienterade fält. Hon visar hur olika former av biblioterapi, såsom individuell läsning i hälsofrämjande syfte och läsning i grupp, har vuxit fram, och hur de används idag. 

Men hon redogör även för huvudlinjerna inom forskningen om den så kallade kreativa biblioterapin, det vill säga den biblioterapi som använder sig av skönlitteratur, och exemplifierar den med sina egna studier av biblioterapi. En central ambition med boken är också att tillhandahålla modeller för hur man kan arbeta med biblioterapi i grupp. Boken innehåller därför ett längre kapitel med konkreta råd om hur man bör tänka kring upplägg av biblioterapeutisk verksamhet. 

Boken vänder sig till alla som vill fördjupa sig i ämnet biblioterapi, såväl forskare, bibliotekarier, lärare, psykologer, vårdpersonal och andra yrkeskategorier, som en kulturellt intresserad allmänhet. 

Cecilia Pettersson är fil.dr i litteraturvetenskap och verksam vid Göteborgs universitet. Sedan 2011 har hon forskat om biblioterapi och skrivit en rad vetenskapliga artiklar i ämnet. Hon är också flitigt anlitad som föreläsare.

224 s. Hårdband.
ISBN 978-91-984961-9-2

 

Högupplöst författarporträtt  (foto: Johanna Hillgren)

Högupplöst omslag

Sveriges Radio P1, Vetenskapsradion Hälsa

Sveriges Radio, Förmiddag i P4 Göteborg (ca 1:41 in i programmet)

Borås Tidning, recension av Lena Kvist

BTJ, recension av Henric Ahlgren