Astrid Sampe – Förnyare av svensk industritextil

av Anne-Marie Ericsson

Astrid Sampe (1909–2002) startade NK:s Textilkammare 1936. Här vävdes möbeltyger och mattor av traditionell hantverkskvalitet. Men redan under sina första år på NK planerade hon för ett mer omfattande projekt: samarbete med den svenska textilindustrin. Detta var en mäktig partner, som inte tvekade att understryka vad som inte gick att producera. Sampe, som var uppvuxen i Borås och med en far som var textilfabrikör, tog då ett fast grepp om de tekniska förutsättningarna. Maskinerna kunde anpassas, det viktiga var bara att veta hur. Hennes bärande idé var att svenskt hantverk och textilindustri skulle berika varandra, att kombinera de gamla hemslöjdstraditionerna med den moderna tidens maskintillverkning var fullt möjligt. 

Kökshanddukarna »Persons Kryddskåp« och »Linnelinjen«, som lanserades till Helsingborgsutställningen 1955, blev omåttligt populära och säljs än idag. De utgör bara några exempel på de många produkter i nya format, mönster och färger som Astrid Sampe gav upphov till – ett nytänkande som ledde till erkännande även på den internationella arenan. 

Anne-Marie Ericsson är fil.dr i konstvetenskap och har undervisat vid Kungl. Konsthögskolan och Stockholms universitet. Hon har även varit verksam som konstkritiker och skrivit flera böcker om svensk formgivning.

Astrid Sampe – Förnyare av svensk industritextil ingår i serien Studier i textil- och modevetenskap med Klas Nyberg som redaktör.

280 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984959-4-2

Pressbilder

Dagens Nyheter, anmälan av Lotta Jonson

Scandinavian Retro: “Läs om legender”

Sköna hem 11/2019, Dan Gordan: “Drottning & revolutionär”

Nominering till The Collector’s Awards 2020