Drottning & revolutionär.” En måhända paradoxal rubriksättning – men nog så träffande:

Astrid Sampe framstår som en lysande ledargestalt i den svenska textilvärlden under decennierna kring 1900-talets mitt, hela tiden framåtsträvande, orädd att revolutionera branschen med nya idéer.

I ett initierat och rikt bildsatt reportage i Sköna hem presenterar Dan Gordan Astrid Sampe och “… den nya – första – biografin över denna fenomenala pionjär: Astrid Sampe – förnyare av svensk industritextil av Anne-Marie Ericsson (Appell Förlag)”.

Läs mer om  Astrid Sampe – förnyare av svensk industritextil