Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Höstens böcker 2024

Bläddra gärna i Appells nya katalog – eller ladda ned den som pdf. Mycket nöje!

Yoshio Nakajima – Resa med solen
Martin Schibli & Nils Svensk
Efter en tidig debut i Tokyos avantgarde gjorde han sig ett namn som performancekonstnär i 1960-talets radikala Holland. En tillfällighet leder till Göteborg och på 1970-talet är han drivande i det experi­mentella Ubbe­boda Art Center. Om ett konstnärsliv, en resa från Japan till Sverige, och den första större retro­spektiven på Dunkers kulturhus.

En röst för frigörelse – Emma Saltzmans livshistoria
Inga Elgqvist-Saltzman & Katarina Saltzman

Hon engagerade sig för kvinnors utbildning och rösträtt, liksom ett ­Finland fritt från ryskt förtryck. Emma Saltzmans (1853–1934) aktivism ger inblick i organisationer som Kvinnokagalen och Martharörelsen.

Skogen & Speglingar
Vetenskap för nyfikna, kompakt och lättläst på 60 sidor. I serien Värt att veta utforskar Sari Kivistö och Sami Pihlström symboliken i Speglingar, hur konst och litteratur reflekterar våra föreställningsvärldar. Jan Kunnas beskriver våra skiftande värderingar av Skogen, i svedjebruk och skogsindustri, för fritid och biologisk mångfald.

Följa pengarna – Hur amerikansk filantropi formade Stockholms högskola
Kirsti Niskanen
Rockefeller Foundation donerade betydande belopp till Stockholms högskola under mellankrigstiden. Pengarna gick till forsk­ning med tvärvetenskaplig prägel, men även till centralt belägna institutionsbyggnader. Målet var en professionell och effektiv forsknings­miljö, gynnsam för en ny typ av forskare med entreprenöriell talang.

Vardagens föränderliga rum under 1900-talet, 1–3:
Naturen och platserna
Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström & Susanne Österlund-Pötzsch (red.)
Hushållet och tingen
Anna-Maria Åström & Fredrik Nilsson (red.)
Hemma, borta, bortom
Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson & Sofie Strandén (red.)
En studie i vanligt liv i tre band. Hur har människor agerat, känt och tänkt,
hur har de skapat meningsfulla sammanhang och ordnat sina vardagliga rum? Förhållandet till naturen, tekniska landvinningar och de materiella tingen i våra hem hör till ämnena i band 1 och 2, medan band 3 även sträcker sig »bortom« det välbekanta »hemma«, där moraliska gränser sätts på prov.

I konstens värld – Från 4 amerikanare till Midvinterblot
Olle Granath

Från ett sökande 60-tal till det äldre och klassiska. Med centrala poster inom svenskt ­kulturliv – som chef på Moderna ­Museet och på National­museum – följer decennier av minnen. Kulturpolitiken finns med, liksom de stora utställningarna – ­möten med excentriska konstnärer likaså. Med lätt hand tecknas en livsbana där konsten tidigt hamnade i centrum.

Kvinnliga trädgårds­arkitekter i Sverige – En yrkesroll växer fram
Catharina Nolin

»Ett yrke passande för kvinnor« – Ulla Bodorffs egen karakteristik av trädgårdsarkitekten. Tidigare närmast osynliga i historieskrivningen presenteras här Ulla Bodorff, Sylvia Gibson, Ester Claesson och en rad andra kvinnliga trädgårdsarkitekter och deras mångfacetterade verksamhet under det tidiga 1900-talet.

Erik Allardt och den moderna sociologins genombrott
Risto Alapuro, Matti Alestalo, Jussi Simpura, Aino Sinnemäki, Jan Sundberg & Hannu Uusitalo

Erik Allardt introducerade den moderna sociologin efter amerikansk förebild och bidrog till ämnets status som central samhällsvetenskap. Om hans forskning och stora inflytande på debatten från 1950-talet och framåt.

Runes in Finland
Kendra Willson (Ed.)

The few runic inscriptions in Finland have been a recurring theme in discussions of Finnish prehistory, particularly significant when it comes to the question of continuity in the Swedish-speaking population.

Barnavård till salu – Förlossningshem och barnpensionat 1900–1975
Johanna Sköld & Johanna Sjöberg

De verkade på en vårdmarknad som fanns parallellt med välfärdsstatens framväxt, i en oreglerad gråzon, och långt in i modern tid: kvinnliga företagare som förestod förlossningshem och boenden där föräldrar inackorderade sina barn.

Hållbar stad
Ann Pålsson (red.)

År 2050 lever 70 procent av världens befolkning i städer (WHO). Det är i städerna det mesta av konsumtionen sker – därför är deras hållbarhet viktig. Är Stockholm en hållbar stad? På vilket sätt? Ett femtontal experter skriver om dagens stad och morgon­dagens lösningar; om klimat, bebyggelse, stadsplanering, återbruk, transporter, social hållbarhet och gröna ytor.

Resenärer – Svenska röster om världens mångfald 1900–1960
Ulf Hannerz

Då omvärlden var längre bort, före charter och tv, var skribenternas röster desto viktigare. En personlig resa med kända namn – Bang, Dagerman, Myrdal – och nu glömda storheter, genom historiska skeenden och överraskande episoder.

Göta Trägårdh
mode · mönster · möten
Anna Häggblom Stålhammar

En av Sveriges mest tongivande textilformgivare och medgrundare till Beckmans ­designskola. Elever och släktingar berättar om en disciplinerad yrkeskvinna med accenter i rosa, ett rikt bildgalleri visar en mönstervärld i perfekt takt med tiden.