Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Kolning prisas av Skogshistoriska Sällskapet

»Gunnar Nygren har på ett närmast fullödigt sätt skildrat kolningens långa historia i Sverige. Genom studier i arkiv och den knapphändiga äldre litteratur som finns, förmedlar han en initierad och intresseväckande bild av denna, till stor del bortglömda epok i den svenska skogshistorien. Till detta adderar han sina egna erfarenheter från arbetet med den årliga milan i sörmländska Skottvång. /…/ Skogshistoriska Sällskapet anser att Gunnar Nygrens bok är ett värdefullt bidrag till skogshistorien som fyller ett tomrum i litteraturen om kolning.«

Så motiverar Skogshistoriska Sällskapet utdelningen av utmärkelsen Örtugen till Gunnar Nygren för boken Kolning – Historier och hantverk. Örtugen delades ut i samband med sällskapets årsstämma 23 mars som hölls på Jernkontoret i Stockholm.

Boken har presenterats utförligt i sällskapets tidskrift Skogshistoriska Tidender och Gunnar Nygren har även hållit ett webbinarium för ett 50-tal av sällskapets medlemmar. 

På bilden ses Gunnar Nygren med Örtugen. Till höger Lars Klingström från Skogshistoriska Sällskapet.

Läs mer om Örtugen på Skogshistoriska Sällskapets hemsida.

Läs mer om Kolning – Historier och hantverk.