Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

»Vidgar perspektiven«

»Varför ska vi gå och titta på konst? Frågan har ställts ända sedan de stora konstmuseerna skapades under 1800-talet. En del svar ges i Eva-Lena Bergströms Om söndagarne. 1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst. En intressant läsning som vidgar perspektiven på flera sätt.«

Lotta Jonson i Dagens Nyheter har läst Om söndagarne. »Vad kände besökarna inför ”Karl XII:s likfärd” eller ”Venus triumf”? Vi som dagligen överöses av bilder kan knappast föreställa oss hur ett besök i dåtidens museisalar«, skriver Lotta Jonsson, och hon avslutar:

 »Om söndagarne är en utmärkt utgångspunkt för ett vidare samtal kring hur vi ska göra kulturarvet och konstmuseerna relevanta i vår tid, värda att verkligen satsa på.«

Läs anmälan Dagens Nyheter i sin helhet

Läs mer om Om söndagarne