Det åländska självstyrets kvaliteter – Demokrati, resurser och kompetens

av Jan Sundberg & Stefan Sjöblom

Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad är det som kännetecknar en välfungerande autonomi?

I Det åländska självstyrets kvaliteter studerar Jan Sundberg och Stefan Sjöblom ett antal kvalitetsaspekter som är särskilt betydelsefulla på Åland såsom val- och partisystemets utformning, parlamentarismens utveckling, administrationens professionalisering och behov av flexibilitet samt lagstiftningsbehörigheten och grundlagskontrollen. Också betydelsen av ålänningarnas tilltro till det komplexa självstyret och nationsbygget behandlas. Frågan om hur autonomier styrs är ständigt aktuell, särskilt på ett internationellt plan, men det finns förvånansvärt lite forskning som behandlar styrets kvaliteter.

Jan Sundberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Hans forskning har i huvudsak rört partier och partiväsendet, val och väljarbeteende samt politisk mobilisering i förhållande till språk.

Stefan Sjöblom är professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Han har forskat i kommunal- och regionalutveckling samt i innovationer och nya styr- och organiseringsformer i den offentliga sektorn.

Mjukband. 180 s.

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

ISBN 978-91-985487-8-5

Jan Sundberg och Stefan Sjöblom
Högupplöst författarporträtt  (foto: Janne Rentola/SLS)

Högupplöst omslag