Varukorg

Du har inga böcker i din varukorg.

Angeläget om sällan berört ämne

Mer uppmärksamhet för Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960:

Eva Borgström, en av bokens redaktörer, intervjuas av Maria Jacobson i Feministiskt Perspektiv. Med utgångspunkt i en Sapfo-dikt berättar Eva Borgström om sitt inte oomstridda forskningsfält, och artikeln ger också en god introduktion och bakgrund till boken.

Inger Wassenius, BTJ, finner boken både läsvärd och "ett viktigt och angeläget dokument om ett ämne som tidigare knappast berörts i forskningen".

Anna Remmets fäster sig i sin anmälan i Flamman vid analyserna av hur de porträtterade kulturpersonligheterna beskriver sin situation i dagböcker och brev. Särskilt intressant är detta eftersom boken behandlar en brytningstid då lesbisk kärlek går från att ha varit osynliggjord till att visserligen vara synlig, men istället dömas som avvikande.

Inger Wassenius anmälan i BTJ

Intervju med Eva Borgström i Feministiskt Perspektiv

Anna Remmets anmälan i Flamman

Läs mer om Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960