Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – 
Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.)

Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor. Idén om väninnekärlek bidrog säkert till möjligheten att skapa detta livsrum, men relationerna var inte bara platonska och de delade inte sina liv enbart av praktiska skäl. Författarna berättar om denna värld där kvinnor kunde välja varandra som sina käraste och visar dess betydelse för individerna, men också för de stora historiska sammanhangen.

Författare: Eva Borgström, Carina Burman, Beatrice Christensen Sköld, Lars Gårdfeldt, Ulla Manns, Lisbeth Stenberg, Eva Helen Ulvros, Anna Welander, Ulla Wikander och Hanna Markusson Winkvist.

Utkommer i juli

Hårdband. Illustrerad. 256 s.
ISBN 978-91-984063-6-8