Appell Förlag

Sida 3 av 9

”The best of the latest Swedish literature”

I det senaste numret av New Swedish Books presenteras de bästa höstböckerna.

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum återfinns bland de sju utvalda i klassen Non-Fiction.

Free Space for Female Partnership is the first comprehensive study of the great significance of the women’s movement for same-sex love. This book sheds light on the life choices that its female protagonists could not openly speak or write about, thus deepening our understanding of women’s living conditions and political struggle.”

Läs New Swedish Books

Läs mer om Den kvinnliga tvåsamhetens frirum

Om Henry Parland på Rönnells den 22 oktober

Uppläsning av och samtal om den första samlade utgåvan av Henry Parlands dikter.

Medverkande: Per Stam, Johan Fagerudd, Jonas Ellerström och Helena Hegardt du Rées.

Plats: Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Tid: Måndagen den 22 oktober kl 17

Välkommen!

Rönnells antikvariat

Läs mer om Dikter av Henry Parland

Välskrivet och läsvärt om Alexanderlegender

Torkel Lindquist anmäler Alexanderlegenderna i BTJ. Han introducerar några av alla de berättelser och legender som har Alexander den store som gemensam nämnare, och som är bokens tema. Världserövraren Alexander dyker upp i Koranen, i judisk tolkning, i olika kristna traditioner, i sagor med övernaturliga inslag.

Torkel Lindquist avslutar sin anmälan: ”Under Karin Hults och Gunhild Vidéns redaktörskap samlas duktiga forskare, som professor Jan Retsö, i detta välskrivna och läsvärda arbete för att berätta för oss om de olika varianterna.”

Läs anmälan i BTJ (pdf-fil)

Läs mer om Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia

Appell på bokmässan

Appell Förlag har en del av Forskartorgets monter (B05:72). Välkommen att titta in, botanisera i utgivningen och köpa böcker till mässpriser!

Appell deltar i ett flertal programpunkter. Ta tillfället i akt och bekanta dig med några av våra aktuella titlar.

Nedan programmet i sammanfattning – fullständigt program finns här.

45-minuterssamtal

Torsdag 16.00–16.45: Demokratins drivkrafter
Demokratiutvecklingen i Sverige och Finland 1890–2020.
Medverkande: Kjell Östberg, Henrik Meinander, Anu Koivunen
Moderator: Cecilia Uddén
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lördag 13.00–13.45: Finland – den svenska poesins Eldorado?
Medverkande: Fredrik Hertzberg, aktuell med en biografi om Björling; Anna-Möller Sibelius, aktuell med en studie om Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960- och 70-tals poesi; Per Stam, redaktör för Henry Parlands dikter; Claes Andersson, aktuell med nya dikter och ett urval gamla; Matilda Södergran, aktuell med diktsamlingen Överlevorna
Moderator: Jonas Ellerström
Arrangeras i samarbete med Schildts & Söderströms, Svenska litteratursällskapet i Finland och Förlaget M. 

20-minuterssamtal

Fredag 15.00–15.20: Vodka och vichyvatten. Gunnar Björling och Henry Parland i det poetiska växelträsket
Fredrik Hertzberg och Per Stam i ett samtal om två poetiska förnyare.
Moderator: Jonas Ellerström
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lördag 10.30–10.50: Kvinnorna historien glömde
Stefan Högberg samtalar med Eva Bonde, chefredaktör Historiskan och historikern Brita Planck som har skrivit Förnuft eller känsla – adel, kärlek och äktenskap.

Forskartorget

Torsdag 14.05–14.20: Vilka kvinnor tar plats i riksdagen?
Birgitta Wistrand berättar om kvinnliga parlamentariker, bl.a. Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren, Maud Olofsson och Margot Wallström.

Fredag 11.35–11.50: Litterärt, franskt och kvinnligt
Lena Kåreland ger nya perspektiv på läsekonsten, kvinnligt författarskap och fransk kultur.

Fredag 13.15–13.30: Demokratins drivkrafter
Demokratiutvecklingen i Sverige och Finland 1890–2020.
Medverkande: Kjell Östberg, Henrik Meinander, Anu Koivunen
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Söndag 10.30–10.45: Gunnar Björling, i mitten och i marginalen
Medverkande: Fredrik Hertzberg, Wivan Nygård-Fagerudd
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Finlandsarenan (monter C02:32)

Torsdag 10.30: Gunnar Björling, ett liv i mitten och i marginalen
Fredrik Hertzberg intervjuas av Philip Teir.
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Torsdag 14.00: Demokratins drivkrafter
Demokratiutvecklingen i Sverige och Finland 1890–2020.
Kjell Östberg, Henrik Meinander och Anu Koivunen i samtal med Peik Henrichson.
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland och Hanaholmen.

Fredag 17.30: ”De vida byxornas program” – Boklansering: Dikter av Henry Parland
Den första utgåvan av tjugotalsmodernistens samtliga dikter, utg. Per Stam. Diktuppläsning av Johan Fagerudd.
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Boklansering under bokmässan: Dikter av Henry Parland.
Läs mer om Dikter

Lördag 11.30: Biographia – Att skriva liv
Merete Mazzarella och Fredrik Hertzberg i samtal med Philip Teir.
Arrangeras i samarbete med Schildts & Söderströms och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lördag 15.00: Vodka och vichyvatten. Gunnar Björling och Henry Parland i det poetiska växelträsket
Fredrik Hertzberg och Per Stam i ett samtal om två poetiska förnyare. Philip Teir intervjuar.
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Söndag 9.30: Att flanera bland Henry Parlands texter
Elisa Veit och Pieter Claes berättar om hur man kan spåra och dokumentera olika lager av anteckningar och korrigeringar i ett diktmanuskript.
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Söndag 12.30: Dikt och ideologi
Anna Möller-Sibelius om Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons poesi. Katarina Gäddnäs intervjuar.
Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Makt, känslor och partsinlagor

Pär Nuders bromance med Göran Persson, Birgitta Ohlssons duktiga flicka och Margot Wallströms ensamhet i FN. Birgitta Wistrand intervjuas i Stil, Sveriges Radio P1, och berättar om några av de självbilder som förmedlas i svenska politikers biografier.

I Älska eller älskas analyserar Birgitta Wistrand och Margaretha Fahlgren ett stort antal  biografier. De visar hur känslor och makt tonar fram som viktiga drivkrafter i politikens värld, liksom självbiografiernas funktion som partsinlaga för historieskrivningen.

Lyssna på Stil, Sveriges Radio P1. Inslaget börjar cirka 19 minuter in i programmet.

Läs mer om Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier.

Disapriset till Li Bennich-Björkman

Li Bennich-Björkman – författare och skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet – får årets Disapris. Hon tilldelas priset för essäboken Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus (Appell Förlag), där hon undersöker olika existentiella dimensioner av att leva i exil.

Motiveringen lyder: »Li Bennich-Björkman tilldelas 2018 års Disapris för sin bok Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus. Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet behandlar hon här flyktingars situation stringent och stilsäkert, utifrån kulturella och socialpsykologiska perspektiv, och förmedlar samtidigt empati och djup värme.«

Hennes essä handlar om två av de största flyktinggrupperna som kommit till Sverige – esterna 1944 och bosnierna 1992 och 1993. Li Bennich-Björkmans mamma kom som flyktning från Estland 1944. Boken bygger på hennes historia, men den tar också sin utgångspunkt i intervjuer som Li Bennich-Björkman gjort tillsammans med andra forskare under 20 års tid.

Disapriset har instiftats av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Disapriset delades traditionsenligt ut i Studentbokhandeln under Uppsala kulturnatt. Prisutdelare var Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Pristagaren höll därefter en föreläsning i Museum Gustavianum.

Disaprisets jury menar att boken har goda egenskaper långt utöver det vanliga och är lättillgänglig utan att göra avkall på kravet på vetenskaplighet.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, gratulerade pristagaren ackompanjerad av musik.

Efter prisceremonin höll Li Bennich-Björkman ett anförande i Gustavianum.

 

Uppsala universitet, pressmeddelande om Disapriset

Appell Förlag, pressmeddelande (pdf)

Läs mer Sörja ett liv, leva ett annat

Alexanderlegender i många former

Nu är den klar, Alexanderlegenderna i tid och rum. Alexander den stores gränslösa historia. En grupp lärda bjuder på en svindlande bildningsresa när de för första gången på svenska presenterar den dramatiska historien om Alexanderromanen och dess förgreningar på olika språk – från Island till Mellanöstern.

Läs mer om Alexanderlegenderna i tid och rum

”Så sprängfylld av spännande historier att man baxnar”

Anna Larsdotter anmäler Förnuft eller känsla – adel, kärlek & äktenskap i Populär historia, och hon önskar sig genast en fortsättning:

”Brita Planck skriver så bra – jag önskar att hon i nästa bok väljer att fokusera på något av dessa kärlekspar som passerar revy.”

Bokens tema är kärlekens betydelse i partnerval under 1700- och 1800-talen. Brita Planck vill ”ta död på myten att äktenskap förr bara var en sorts affärstransaktion”, skriver Anna Larsdotter, och det ”är också något hon lyckas med, utan att förenkla”.

Och hon fortsätter: ”Denna bok är så sprängfylld av spännande historier att man baxnar. Varenda en av de personer hon räknar upp vill jag läsa mer om. Och det är en fröjd att läsa utdrag ur deras dagböcker, som man också genast vill ta del av i deras helhet.”

Läs mer om Förnuft eller känsla

Vem tar ansvar för etiken?

I På spaning efter etik studerar Erica Falkenström och Anna T. Höglund etiskt ansvarstagande i sjukvården. Hur ser kompetensen ut hos chefer, tjänstemän och politiker, och vem tar ansvaret?

Deras forskning om landstinget i Stockholm visar att personer i ledningsfunktioner visserligen menar sig ha ett etiskt ansvar – men när det kommer till kritan får etiska dilemman lösas någon annanstans. De hamnar i vårdens praktik.

Ett tydligt etiskt problem är införandet av den efterfrågestyrda vården. Denna är oförenlig med behovs- och solidaritetsprincipen, som säger att patienter med störst behov ska ges företräde. Och hur ska prioriteringar göras när resurserna är begränsade?

Läs Erica Falkenströms artikel på Dagens Samhälle, som också är en utmärkt introduktion till boken På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

Läs mer om På spaning efter etik

Gå i kulturterapi

Över två uppslag presenterar Ica-kuriren Till sängs i kulturen och relationstips från litteraturens och filmens värld, hos såväl fiktiva som verkliga kulturpersonligheter.

I Anna Wahlgrens intervju med författarna Malena Ivarsson och Samanda Ekman uppmärksammas flera av de centrala gestalterna i boken: Ester Nilsson och Hugo Rask, Sylvia Plath och Ted Hughes, Werther och Lotte, Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre, Casanova och Marlon Brando.

Ett lyckligt kärleksliv ger nog inte upphov till bra litteratur, säger Malena Ivarsson i intervjun, men litteraturen kan sätta ord på relationer på ett sätt som t.ex. psykologer och präster inte förmår.

Lyssna på Malenas och Samandas salta samtal i Sveriges Radio P1 under samma namn som boken: Till sängs i kulturen.

Läs mer om Till sängs i kulturen

Fredrik Hertzberg om Gunnar Björling på Rönnells

Fredrik Hertzberg berättar och samtalar med Jonas Ellerström om sin bok ”Mitt språk är ej i orden”. Gunnar Björlings liv och verk (utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland).

Plats: Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm

Tid: Lördag den 25 augusti, kl. 14.00

Välkommen!

Rönnells antikvariat

Läs mer om Mitt språk är ej i orden

Ett genialt hopp in i kulturhistorisk presens

Ann-Christine Snickars recenserar Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt i Åbo Underrättelser.

Boken berättar om de många nordiska besökare som ville träffa den berömde författaren med de radikala idéerna, besök som lämnat spår i form av brev och dagböcker.

”Att följa med strömmen av dem som åker till Tolstoj är en egendomligt eggande upplevelse. Idén att samla dem är smått genial. Det blir ett hopp rakt in i ett kulturhistoriskt presens”, skriver Ann-Christine Snickars.

”Boken är en fängslande skriven dokumentär, förankrad i en förtroendeväckande notapparat” fortsätter Snickars, och det överväldigande källmaterialet till trots finner hon ”framställningen levande och flödande detaljrik. Ben Hellman är också en fin stilist”.

Läs artikeln i Åbo Underrättelser

Läs mer om Hemma hos Tolstoj

Ambitiöst och viktigt

 

Bibliotekstjänst uppmärksammar två nyutkomna Appell-böcker.

”Texten är väl genomtänkt, ambitiöst utformad och språkligt välartad” skriver Håkan Philipsson om Älska eller Älskas – Makt och känslor i politiska biografier och ställer frågan: ”Är deras självbiografier enögda partsinlagor styrda av rädsla att förlora sina platser i en ännu maskulint styrd demokratisk struktur?”

På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården ”är en välskriven bok med tydlig uppställning av vad som saknas i ett viktigt men mycket svårt ämne. Borde läsas av personer med ledande ställning inom sjukvården men kan även användas som kurslitteratur”, skriver Jorun Koca Jakobsson.

Läs mer om Älska eller Älskas

Läs mer om På spaning efter etik

Parland – äntligen biografi

Björling – äntligen biografi

»Mitt språk är ej i orden« har letat sig in på Litteraturtoppens lista över Sveriges bästa böcker.

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Fascinerande mosaik av motstridiga röster


Yukiko Duke recenserar Fredrik Hertzbergs biografi över Gunnar Björling i Svenska Dagbladet. Hon finner en ”fascinerande mosaik av ofta motstridiga röster”.

”I Mitt språk är ej i orden blir det tydligt att Björling levde genom skrivandet och såg det som sitt egentliga liv”, skriver Yukiko Duke. Hertzberg låter olika människor ge sin syn på Björling, och diktarens texter vävs in som en sorts förtydliganden: ”Det är ett arbetsamt sätt att skriva biografi på som kräver år av källstudier och en icke föraktlig stilistisk förmåga”.

Boken är ett ”betydande bidrag till Björlingforskningen” avslutar Yukiko Duke; denna ”rika biografi öppnar nya möjligheter till förståelse av såväl människan som poeten Gunnar Björling”.

Läs Yukiko Dukes recension i Svenska Dagbladet

Läs mer om ”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Upp ↑