Appell Förlag

Sida 3 av 8

Parland – äntligen biografi

Björling – äntligen biografi

»Mitt språk är ej i orden« har letat sig in på Litteraturtoppens lista över Sveriges bästa böcker.

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Fascinerande mosaik av motstridiga röster


Yukiko Duke recenserar Fredrik Hertzbergs biografi över Gunnar Björling i Svenska Dagbladet. Hon finner en ”fascinerande mosaik av ofta motstridiga röster”.

”I Mitt språk är ej i orden blir det tydligt att Björling levde genom skrivandet och såg det som sitt egentliga liv”, skriver Yukiko Duke. Hertzberg låter olika människor ge sin syn på Björling, och diktarens texter vävs in som en sorts förtydliganden: ”Det är ett arbetsamt sätt att skriva biografi på som kräver år av källstudier och en icke föraktlig stilistisk förmåga”.

Boken är ett ”betydande bidrag till Björlingforskningen” avslutar Yukiko Duke; denna ”rika biografi öppnar nya möjligheter till förståelse av såväl människan som poeten Gunnar Björling”.

Läs Yukiko Dukes recension i Svenska Dagbladet

Läs mer om ”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk

Intelligent om diktning under vänstervågen

Jonas Ellerström anmäler Anna Möller-Sibelius Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi i en understreckare i Svenska Dagbladet.

Hennes bok utkommer vid en tidpunkt då begreppet politisk poesi omigen blivit gångbart och intressant, skriver Ellerström, och det ger boken ”en ovanlig aktualitet och skapar en spännande växelverkan mellan det nu som håller på att veckla ut sig och den närliggande historien”.

Möller-Sibelius studerar de finlandssvenska författarnas ideologi via deras poesi, inte i manifest eller debattinlägg. Hon närmar sig dikterna respektfullt, och teorier appliceras på ett pragmatiskt sätt, skriver Ellerström:

”Detta gör hennes bok tillgänglig för alla – hon skriver också mycket klart och intelligent – och visar, tänker jag mig, dessutom på en vacker vilja att se texter i deras litteratur- och idéhistoriska sammanhang, snarare än att i efterklokt retrospektiv sätta sig till doms över dem.”

Boken fördjupar bilden av en ofta förenklad litterär epok, menar Ellerström. Han avslutar med att citera en ”utomordentlig passage” ur boken, om kärnan i de tre politiska författarskapen, som bl.a. förmedlar budskapet ”att lika lite som drömmen om en ljusare framtid kan ges upp, kan vår tro på eftertanke och nyanserad kritisk reflektion ges upp”.

Läs Jonas Ellerströms understreckare i Svenska Dagbladet

Läs mer om Dikt och ideologi

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – välkommen på bokrelease

 

Kom och lyssna till författarna som berättar om sin nya bok
Den kvinnliga tvåsamhetens frirum
Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960

Tid: Torsdagen den 2 augusti kl 19.00
Plats: Söderbokhandeln, Götgatan 37

Varmt välkomna!

Inbjudan och mer information

 

Clios sommartips

Den historiska bokklubben har startat en podd, och i den senaste Cliopodden tipsar Bo Eriksson och Jenny Björkman om sommarläsning.

Först ut bland tipsen är Lena Kårelands Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt.
Bo Eriksson har särskilt fäst sig vid essäsamlingens text om Simone de Beauvoir, som behandlar de Beauvoirs förhållande till åldrande och död. Podden ger också ett särskilt plus till bokomslagets slingrande orm!

Lyssna på Cliopodden

Läs mer om Förbjuden frukt

En klartänkt, idérik och häpnadsväckande volym

Wojtek Jezierski recenserar Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet i Historisk tidskrift nr 2/2018.

Jezierski välkomnar boken som ett tillskott inom det växande känslohistoriska forskningsfältet. Han analyserar de olika bidragen, som handlar om känsloyttringar i allt från fackliga sammanhang till samliv och film.

Men Jezierski nöjer sig inte med en presentation av innehållet. Han rundar av sin anmälan med en vacker eloge till hantverket bakom boken, formgivningen och redigeringen:

”Till slut måste ett par ord ägnas åt volymens form, som gör att hjärtat smälter på sonen till en typograf. Det är ett sant nöje att hålla det vackert inbundna bandet i handen, i trevligt oktavformat och med ett tecknat elegant omslag. Det kompletteras med illustrationer av väl utvalda tidningsklipp, bokomslag och fotografier från epoken inskjutna mellan bidragen – illustrationer som också aktivt används i bidragen. Även det brandgula färgtemat i boken och det röda snittet av bokblockets skurna sidor gör att man känner sorg för hur sällan våra fackböcker ges ut som tilltalande objekt i sig, ämnade att behaga både handen och ögat. Redaktörerna och författarna, men även formgivarna och förlaget, får bara gratuleras för denna klartänkta, idérika och häpnadsväckande volym.”

Läs mer om Känslornas revolution

Appell i Almedalen

Två böcker utgivna på Appell Förlag står i fokus i debatter under Almedalsveckan:

På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården och Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier.

Läs mer om seminarierna och se webbsändningar:

Vårdförbundet: ”Så kan etisk kompetens hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i vårdkrisen”
Seminarium med Erica Falkenström, en av författarna till På spaning efter etik, och Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Moderator: Anna Olsson, presschef på Vårdförbundet. Erica Falkenström introducerar den forskning På spaning efter etik bygger på, med nyckelbegreppet etisk kompetens i fokus. I det följande samtalet med Sineva Ribeiro och publiken ges flera konkreta exempel på brister i denna kompetens men också på hur den kan stärkas i vårdens olika delar. Se även intervju med Erica Falkenström i Vårdfokus.

Svenska Dagbladet: ”Politiker ’brandar’ sig själva som en produkt”
Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand, författarna till Älska eller älskas, i samtal med Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl. De diskuterar bland annat hur politikerbiografierna är en del i ett varumärkesbyggande, men framför allt handlar samtalet om kvinnors roll i politiken: hur de framställs och hur de framställer sig själva. Tove Lifvendahl avslutar med att rekommendera Älska eller älskas varmt, även för den nyfikenhet den väcker på alla de biografier som är bokens ämne.

Motstridiga sidor, svår att porträttera

Pia Ingström intervjuar Fredrik Hertzberg i Hufvudstadsbladet med anledning av Hertzbergs nyutkomna »Mitt språk är ej i orden« – Gunnar Björlings liv och verk.

Den utförliga artikeln berättar om Hertzbergs arbete, förvånansvärt nog den första biografin över den finlandssvenske modernisten.

Intervjun ger också några interiörer från det Helsingfors som Gunnar Björling verkade i, med hans bostad i Brunnsparken som en mötesplats för tidens författare. Artikeln avslutas med fler lästips till denna guldålder i nordiskt kulturliv.

Läs intervjun på Hufvudstadsbladets hemsida

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

 

”Jag är kär i den här boken”

I säsongens sista program gör Vetenskapsradion Historia ett boksvep och tipsar om de bästa böckerna att ta med till hängmattan i sommar. Något för alla utlovas, bland annat ”stormande 1700-talskärlek”.

När det är dags att prata om Brita Plancks Förnuft eller känsla utbrister Kristina Ekero Eriksson: ”Jag är kär i den här boken.” Hon beskriver bokens tema, synen på kärlekens betydelse i äktenskapet, men hinner också med att berätta om några av de dramatiska öden som presenteras i boken (”fantastisk läsning”), och hon ställer frågan: ”Kan det bli bättre än historiska kärleksaffärer?”

Lyssna på Vetenskapsradion Historia. Inslaget om Förnuft eller känsla börjar ca 29 minuter in i programmet – men programmet är väl värt att lyssna på i sin helhet.

Läs mer om Förnuft eller känsla – Adel, kärlek och äktenskap

Höstens böcker

Ghachar Ghochar
Vivek Shanbhag
Översättning: Peter Samuelsson
Förtroligheten försvinner, lojaliteten tar nya former, ett arrangerat äktenskap krackelerar … Ghachar Ghochar är en klassisk historia om rikedom och moralisk undergång. Den har kallats den finaste indiska romanen på ett decennium och Vivek Shanbhag en indisk Tjechov.

Korea igår och idag – Historia, politik och ekonomi
Gabriel Jonsson
Den första moderna svenska boken om Koreas historia och kultur före 1945 samt det dramatiska händelseförloppet under 1900-talet och tiden därefter. Betoningen ligger på halvöns delning, Koreakriget och den efterföljande politiska och ekonomiska utvecklingen i Nord- och Sydkorea samt staternas relationer med FN.

Kinesisk grammatik
Torbjörn Lodén och Wan Xinzheng
Den mest omfattande kinesiska grammatiken på svenska, utformad för den som vill lära sig språket eller åtminstone förstå hur det är uppbyggt. Ett stort antal praktiska övningar ingår. Inga förkunskaper i kinesiska krävs, men den kan tjäna som uppslagsverk också för den som redan behärskar en hel del av språket.

Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier
Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand
Svenska politikers självbiografier har de senaste åren blivit bästsäljare på samma sätt som i de anglosaxiska länderna. Livsskildringarna är partsinlagor förklädda till historieskrivning. De handlar om makt och känslor och säger mer om politikern och politiken än författarna kanske avsett.

På spaning efter etik – Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården
Erica Falkenström och Anna T. Höglund
Hälso- och sjukvården står inför en rad praktiska och svårlösta utmaningar där människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Hur ska en hållbar bemanningssituation, kompetenförsörjning och en vital arbetsmiljö skapas och vidmakthållas?

Litteraturkväll med Li Bennich-Björkman

Onsdagen den 30 maj berättar Li Bennich Björkman om sin bok ”Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus”.

Tid: Onsdagen den 30 maj kl 18.00
Plats: Estniska huset, Wallingatan 34

Länk till evenemanget.

Och läs också Evelin Tamms långa och nyanserade intervju med Li Bennich-Björkman om flyktingskap och identitet, publicerad på Sverigeesternas hemsida.

Läs mer om ”Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus”

Spänningarna och skönheten i Björlings liv och verk

Michel Ekman recenserar »Mitt språk är ej i orden«, Fredrik Hertzbergs nyutkomna biografi över en av den svenskspråkiga modernismens storheter: Gunnar Björling.

Och Michel Ekman konstaterar: ”Det är en utmärkt bok. Hertzberg har med flit och tålamod spårat och samlat vad som kan vetas om Björlings liv och med överblick och kontroll skapat en helhet av det.”

”(Hertzbergs) bok vänder på många stenar. Den fogar samman vår splittrade kunskap om Björling till en helhet och fångar fint spänningarna och skönheten i hans liv och verk.”

Läs recensionen på Hufvudstadsbladets hemsida. (Se också bildmaterialet i webbartikeln, med ett foto av de kända cigarettpaketen med poetens anteckningar – klotter som låg till grund för dikter, men också för senare tids forskning.)

Även Vasabladet uppmärksammar »Mitt språk är ej i orden«.

Mikael Wallin formulerar sig på detta sätt i BTJ:

”Det är sällan man stöter på en så kompetent, välskriven och personligt engagerad monografi … Studien är viktig för forskningen men också en verklig inspirationskälla för den som upptäckt Björlings poesi och vill förstå mer.”

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Grundforskning som blir till mångstämmig roman

Ben Hellmans bok Hemma hos Tolstoj presenteras av Karin Grelz i senaste numret av Respons.

Karin Grelz menar att Ben Hellman funnit ett kongenialt angrepssätt för sitt ämne, Leo Tolstojs kontakter med de nordiska länderna. Hellman har dammsugit arkiven i Ryssland och Norden, och Grelz konstaterar att boken är ”gedigen humanistisk grundforskning. Ändå liknar resultatet en mångstämmig roman.”

”Med sin tillgängliga framställning och nordiska referensram talar boken till en större läsekrets”, skriver Grelz, och hon framhäver särskilt det omfångsrika kapitlet ”Besök”. Här tecknar Ben Hellman med utgångspunkt i gästernas dagböcker och brev en underhållande och levande bild av den store författaren och hans originella livsstil. Tolstojs gods utanför Moskva framträder som ”på samma gång intellektuellt, aristokratiskt och bohemiskt”.

Bengt Sahlberg i Godmorgon, världen!

 

Godmorgon, världen! i Sveriges Radio P1 ger en fin introduktion till Bengt Sahlbergs bok Vad gör en gud?

Samtalet med Olle Hägg kretsar kring skillnaden mellan andlighet och Gud och människans behov av en högre makt. Men intervjun hinner också med jordnära ämnen som vardagsreligion, hoppet om ett bättre liv och ett barns längtan efter en hund.

Lyssna på intervjun i Godmorgon, världen!

Läs mer om Vad gör en Gud?

Lärdomar om kärleken

Med Victoria Benedictsson och Jane Austen sätts tonen: den krassa ekonomiska nödvändigheten var ofta nyckeln till gångna tiders parbildning.

Men efter läsning av Brita Plancks nyutkomna Förnuft eller känsla ger Ellen Mattson en mer nyanserad bild i Göteborgs-Posten.

Boken, som studerar kärlek och äktenskap i adliga miljöer under 1700- och 1800-talen, visar att verkligheten var mer komplex. Så var exempelvis påtvingade äktenskap sällsynta, och äktenskap med stora åldersskillnader hörde till ovanligheterna.

Läs Ellen Mattsons presentation av Förnuft eller känsla i Göteborgs-Posten

Läs även Pia Holmströms anmälan i BTJ-häftet nr 12/2018, där Förnuft eller känsla beskrivs så här: ”De intressanta människoödena gör boken till en riktig bladvändare.”

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Upp ↑