Appell Förlag

Sida 2 av 4

Om passion

En liten bok om passion lagom till jul. Till sängs i kulturen ligger klar, här med en löftesrik röd färg som backdrop. Radioduon Malena Ivarsson och Samanda Ekman fortsätter samtalet om relationer, kärlek och eros med fördjupade analyser och fler gäster från kulturens värld. Nu i en nätt volym med hårda pärmar och rundade hörn.  

Läs mer om Till sängs i kulturen

”En smått oumbärlig hjälpreda”

Svenska Dagbladet uppmärksammar Smedjan/Timbro, som i sin tur uppmärksammar Terroristen i Toulouse.

Urban Lindström ger i sin anmälan av Alice Petréns bok Terroristen i Toulouse – Anteckningar om Frankrikes algeriska historia en  rundmålning av Frankrikes koloniala förflutna och dess återverkningar i nutiden: ”Algeriet är en nyckel till förståelsen av dagens Frankrike och dess moderna historia.”

De många korskopplingarna mellan Frankrike och Algeriet är ett enormt material, och Lindström ”anar författarens förbluffade insikt i vilken kunskapslucka som blottas för den som sätter sig in i denna farliga förbindelse, och hur spända trådarna är som upprätthåller den franska självbilden”.

Lindström konstaterar att ”Alice Petréns bok är en smått oumbärlig hjälpreda för att tolka det franska samhället och politiska landskapet av i dag på ett korrektare och mer djupgående vis. Även om den inte ger några pekpinnar eller prognoser inför framtiden är det med onda aningar man lägger den ifrån sig. Vägen till helvetet är som bekant ofta kantad av de bästa ambitioner. Den civiliserande plikt som Frankrike har tagit på sig under 1900-talet vittnar om ohyggliga och oväntade konsekvenser.”

Urban Lindströms anmälan av Terroristen i Toulouse i Smedjan

Läs mer om Terroristen i Toulouse

Nya bokpärlor

Mörka bokpärlor med rosa skimmer i kartongerna. Li Bennich-Björkmans vackra och angelägna essä ”Sörja ett liv, leva ett annat. Om flyktingens mörker och ljus” har levererats.

Det skyltas med Hemma hos Tolstoj

Hemma hos Tolstoj är hemma hos bokhandlarna. Här glimtar från Rönnells, Hedengrens och  Akademibokhandeln.

Mer om Hemma hos Tolstoj

I Artur Lundkvists fotspår

Den tidigare Sydasienmedarbetaren Pär Jansson har under 2017 gett ut två böcker om Indien, Sikherna och deras värld släpptes under våren och Indien – en reportageresa i augusti. Pär Jansson fortsätter att ta nya grepp om väl valda delar av Indien. Foto Johan Mikaelsson

Johan Mikaelsson i tidskriften Sydasien intervjuar Pär Jansson om hans nya bok Indien – en reportageresa. (Foto: © Johan Mikaelsson)

Förutom att introducera boken och författaren – med ett flertal Indienböcker i bagaget – tar artikeln också upp bokens röda men osynliga tråd: platser som Artur Lundkvist besökte och skildrade i Indiabrand från 1950.

Sanna Blomgren anmäler samma bok i Amnesty press: ”Jansson framställer med ett lättillgängligt och målande språk, och vackra fotografier, ett Indien i förändring. Här återfinns berättelser om landets politiska utveckling, om den heliga kons vara eller icke vara, om medelklassens framväxt i städerna, om drömmen om Bollywood och om det ständigt närvarande patriarkatet.

Sanna Blomgren skriver vidare att Pär Jansson ”ger läsaren en god inblick i några av landets (ofantligt) många sidor och dess saliga blandning av härlighet och hopplöshet”.

Läs mer om Indien – en reportageresa

Skuggan från kolonialtiden

Massakern i Paris 1961 på ett okänt antal algerier tystades länge ned av franska myndigheter. Madelaine Seidlitz tar fasta på denna händelse i sin anmälan av Terroristen i Toulouse i Amnesty press.

I boken knyter författaren Alice Petrén ”ihop de terroristbrott som Frankrike har utsatts för i stor omfattning under de senaste åren, med Frankrikes och Algeriets komplicerade gemensamma historia. Det kan te sig vågat men fungerar bra.”

Boken fungerar utmärkt som reportagebok och ger bitar till det komplicerade pusslet mellan Frankrike och Algeriet, menar Seidlitz, och hon skriver:

”För att få en första inblick i dessa mycket komplexa och mångfacetterade skeenden och samtidigt få sig en bra dos historia och en nulägesskildring rekommenderar jag varmt denna bok. Alice Petréns språk är lättillgängligt med en förmåga att enkelt beskriva komplicerade skeenden.”

Malena Ivarsson i Min sanning

Malena Ivarsson, som tillsammans med Samanda Ekman är aktuell med boken Till sängs i kulturen på Appell Förlag, är gäst i Min sanning söndagen den 19/11 i SVT2.

Samtalet med Malena Ivarsson handlar om hur det var att prata om sex i tv på 80-talet, om kyrkan och sexualiteten, om hat och hot, om metoo-rörelsen, om sexualupplysning, om drömtydning, om äktenskap – och om att vara ung och psykiskt sjuk en i tid då ingen talade om det. Programledare är Anna Hedenmo.

Till sängs i kulturen utkommer inom kort.

 

Trampolinhopp på Thielska

Ett lämmeltåg av gäster tog sig till Munchsalen i Thielska galleriet för att lyssna till konstnären Jan Hietala som berättar om nya boken ”Män vid vatten” för museichef Patrik Steorn. I bakgrunden Eugène Janssons målning som har en så central roll.

Läs mer om Män vid vatten.

Välkommen till boksläpp!

Torsdagen den 9 november klockan 18.00 presenterar Jan Hietala och Patrik Steorn boken Män vid vatten i Munchsalen i Thielska Galleriet (Sjötullsbacken 8).

Män vid vatten är rikt illustrerad med Jan Hietalas egna verk och med historiska motiv som ansluter till temat. Här finns också utförliga texter av Jan Hietala och Patrik Steorn och ett längre samtal återges där Daniel Birnbaum deltar.

Bilden är hämtad ur Nils Santessons arkiv (s/v fotografi, c. 1904), Kungliga biblioteket.

Vårens böcker

Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt
Lena Kåreland
Lena Kåreland – professor em. och kritiker i Svenska Dagbladet – tar oss med på en svindlande resa i essäform och ger nya perspektiv på läsekonsten, kvinnligt författarskap och fransk litteratur och kultur.

Förnuft eller känsla – Adel, kärlek och äktenskap
Brita Planck
Genom dagböcker, brev och memoarer låter historikern Brita Planck oss komma nära 1700- och 1800-talens adliga unga och berättar om förälskelser och många gånger förverkligade drömmar om kärlek.

Vad gör en Gud?
Bengt Sahlberg
Vad är meningen med allt? Finns det någon avsikt och i så fall, vems? ”Vad gör en Gud?” är en tankeväckande satir, författad med skärpa och humor som för tankarna till Jonathan Swifts ”Gullivers resor”.

»Mitt språk är ej i orden« – Gunnar Björlings liv och verk
Fredrik Hertzberg
Den första biografin över den finlandssvenske författaren Gunnar Björling (1887–1960) – en av de främsta litterära modernisterna.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia
Gunhild Vidén och Karin Hult (red.)
Alexanders liv berättas i Alexanderromanen från ca år 300 e.Kr, som spreds i otaliga varianter. Historien om Alexanderromanen är lika spännande som den om huvudpersonen själv.

Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960
Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.)
Den moderna kvinnorörelsens tid gav frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor, vilket fick avgörande betydelse för individerna, men också för de stora historiska sammanhangen.

Dikt och ideologi – Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi
Anna Möller-Sibelius
En granskning av den finlandssvenska poesin under en fas då den unga generationen hade en gemensam agenda: att skriva social dikt.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Teaterdivan Ellen Hartman – Provokativ och folkkär
Hélène Ohlsson
Ellen Hartman (1860–1945) var en omåttligt populär komedienn, som också utsattes för ett karaktärsmord. Teatervetaren Hélène Ohlsson berättar om en diva med en exceptionell karriär.

Strövtåg bland Tolstojbeundrare

Appell arrangerade tillsammans med Rönnells en välbesökt bokpresentation av Ben Hellmans nyutkomna ”Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt.”

Ben introducerade några av alla de mer eller mindre originella besökare som tog sig till Tolstoj på hans gods. Hög som låg, känd som okänd, reste den långa vägen för att träffa den store ryske författaren som hade så stort inflytande att han kallades Rysslands andre tsar.

Men av de hundratals brev som skickades från Norden  – vissa kortfattat adresserade till ”Greve Leo Tolstoj, Ryssland” – blev få besvarade. Han kunde inte läsa vad där stod! Först nu, med Ben Hellmans arkivforskning, har någon faktiskt tagit del av de många tankar och frågor som förmedlats till Tolstoj.

I ”Hemma hos Tolstoj” berättar Ben Hellman om hur dessa många nordbor efteråt berättade om sitt livs kanske största ögonblick.  Deras skildringar ger Tolstojs personporträtt, scener ur ett  dramatiskt familjeliv och återger den ryska författarens paradoxala tankar.

Läs mer om Hemma hos Tolstoj.

Välkomna att lyssna på Ben Hellman som berättar om nya ”Hemma hos Tolstoj” i Rönnells antikvariat

Lördagen den 21:a oktober kl. 14.00, Rönnells antikvariat
Samtal om Ben Hellmans bok Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt.

Vad talade man om vid den sjungande samovaren hemma hos Tolstoj?

Ben Hellman, kännare och översättare av rysk litteratur, berättar om sin nya bok ”Hemma hos Tolstoj”. En bok om stort och smått, från författarskap och litteratur till middagsvanor och klädsel.

Leo Tolstoj tog emot en strid ström av gäster på sitt mytomspunna gods Jasnaja Poljana utanför Moskva. Hit sökte sig journalister, författare, människor i troskris och nyfikna turister som rest långt för att träffa den store ryske författaren. Besökarna var många gånger från Norden och har berättat om sina möten i fängslande reseskildringar, reportage och artiklar. Tolstoj fick även ett hundratal brev från nordbor som vittnar om hans framskjutna plats i den samtida tankevärlden.

Samtalen med besökarna fördes gärna vid den väldiga vänligt fnysande samovaren. I centrum för samvaron stod naturligtvis författarskapet och litteraturen i stort, men det fördes också diskussioner om de dramatiska omvälvningarna i Ryssland, om religion, filosofi och politik samt vardagens skötsel av gods och ägor.

Hemma hos Tolstoj ger ett mångsidigt porträtt av författaren i hans livshållning som kyrkokritiker, anarkist, pacifist och vegetarian. Här myllrar också av suggestiva detaljer från hela familjen Tolstojs dagliga liv. Boken bjuder dessutom på inblickar i omständigheter kring varför Leo Tolstoj aldrig fick de nobelska litteratur- och fredsprisen och fascinerande möten med de nordiska gestalterna i romanerna Krig och fredAnna Karenina och Uppståndelse.

Se även Rönnells hemsida

@appellforlag

Appell Förlag finns nu på Instagram: @appellforlag

 

En lång och fascinerande resa

David Isaksson skriver om ”Indien – en reportagresa” i  Journalisten, nr 10 2017:

Har reportage en framtid som litterär form? Jag kan ibland tycka att vi journalister gör det lite enkelt för oss när vi sätter samman reportageböcker, bestående av artiklar som överbryggas med längre faktasjok, men där alltför mycket fastnar i ett ”nu”, ”här”, och ”i dag”.

Därför är det en njutning att läsa en bok som rör sig långsamt och sökande, också bortanför det dagsaktuella. Titeln Indien – en reportageresa är egentligen missvisande: detta är ingen reportagebok, utan snarare en bildningsbok, befolkad av ett myller av personer och händelser. En av dem är Subash Chandra Bose som sökte få med sig Hitler i kriget mot den brittiska kolonialmakten (han åkte tysk ubåt till Madagaskar och därefter vidare med en japansk) och som många indier anser är den verklige hjälten (och inte Gandhi).

”Du kan inte ta på dig ansvaret att disciplinera 1,3 miljarder indier”, skriver Pär Jansson och detta förhållningssätt präglar också hans bok: läsaren ska inte uppfostras, utan vi får följa med på en lång och fascinerande resa där det ibland gäller att andas djupt. Andas, och acceptera verkligheten som den är.

David Isaksson

Läs mer om Indien – en reportageresa.

Dubbel Respons med förhoppningar om serieutgivning

I senaste numret av tidskriften Respons (4/2017) uppmärksammas två böcker från Appell Förlag: ”Känslornas revolution” och ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”.

”Känslornas revolution” recenseras av Sara Kärrholm. Hon framhåller att en av de stora förtjänsterna med antologin är rikedomen på material som skribenterna använder sig av när de närmar sig det känslostormande 1970-talet. Texter om empatin i Svenska Chilekommittén, sexuella frigörelsefilmer, lycka i arbetslivet och vrede hos socialdemokrater ringar in ett decennium då alla känslor skulle ventileras, särskilt de starkaste.

Ett uppfriskande drag i bokens bidrag är att de sträcker sig bortom de mest alternativa och vänstervridna tendenser som perioden gärna förknippas med, och lyckas ge en mångsidig beskrivning av tiden och samhället. Ett exempel är skildringen av hur chefer började med sensitivitetsträning för att bli bättre och känslobejakande ledare.

Sara Kärrholms recension innehåller också en kommentar om bokens formgivning:

”Appell Förlag och formgivaren Eva Wilsson har skapat en bok som på många sätt förstärker 1970-talskänslan genom det materiella utförandet, allt ifrån typografi och färgsättning av rubriker och bilder till själva omslaget, vars illustration påminner om exempelvis bilder av Monica Schultz, som var en flitigt använd illustratör i böcker, veckotidningar och många andra sammanhang under 1970-talet.”

Kärrholm avslutar med att önska sig liknande undersökningar av 1950-talet eller 1990-talet:

”Utifall detta gäng forskare eller några andra skulle ta sig an andra decennier för framtida antologier med känslohistoriskt perspektiv hoppas jag att de använder samma förlag. Som historiskt intresserad skulle man då kunna se fram emot en spännande serieutgivning i Appells regi, som dessutom skulle göra sig fint i bokhyllan.”

Läs mer om Känslornas revolution

Jonna Hjertström Lappalainen recenserar antologin ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”. Hon tar bland annat fasta på antologins bidrag om von Wrights roller som analytisk filosof och samtidskritisk essäist i offentligheten.

von Wrights pessimism och tveksamma inställning till teknik var svåra att förena med den analytiska filosofins förnuftstro. ”Denna inre konflikt eller tvetydighet är bokens intressantaste tema”, skriver Hjertström Lappalainen.

Hon jämför också med de intellektuellas position i vår tid. Den lärde och bildade har än tydligare än på 1900-talet ersatts med ”papegojliknande expertröster” – och makten intas av helt andra figurer. Var kan röster som von Wrights komma idag? Här finner hon boken verkligt intressant.

Läs mer om Tankens utåtvändhet

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Upp ↑