Appell Förlag

Sida 2 av 10

Boklansering 8 april!

Kan föremål ge livet mening?

Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla och livsmening; de kan bli värdedon och egodelar. Men för att nå dit måste du lära känna dig själv och dina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning – och förmåga att skilja mellan det meningsfulla och det triviala.

Tomas Bryttings Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen bjuder på inblickar i filosofi och psykologi, asketiska traditioner, existentiell marknadsföring, frivillig enkelhet och mycket annat.

Äga, leva, dö presenteras den 8 april på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Medverkande är förutom Tomas Brytting även Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi.

Tid: Måndag 8 april 17.00

Plats: Aulan, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Till sängs i kulturen i Farsta Kulturhus

Lyssna på Malena Ivarsson och Samanda Ekman när det fortsätter sina resonemang kring sex och relationer i kulturen, denna gång med fokus på Lydia Stille.

Plats: Farsta Kulturhus

Datum: Torsdag 28/3 2019, kl. 18:30

Läs mer om evenemanget

Läs mer om Till sängs i kulturen

Samtal om finlandssvenska poeter och deras poesi

Per Stam, redaktör för Henry Parlands dikter och Fredrik Hertzberg, aktuell med ”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk möts i ett samtal om poesi med förläggaren Jonas Ellerström. Det bjuds även på uppläsning av skådespelaren Johan Fagerudd.

Plats: Gleerups bokhandel, Lund

Datum: Onsdag 20 mars kl. 17:00

Läs mer om evenemanget

Läs mer om Henry Parlands Dikter

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

”Underbart upplyft”


”Jag läser den nya biografin om Gunnar Björling – ’Mitt språk är ej i orden’ – och frustar för mig själv. Streckar under med blyertspenna, antecknar i marginalen. Borgare, frälsare och geni, växelryttare, Helsingforsprofet, dadaist – och en av de största av de finlandssvenska modernisterna. Kanske den största.”

Så skriver Anna-Lena Laurén i Dagens Nyheter.

”Jag slukar den”, fortsätter hon om Fredrik Hertzbergs bok. När det gäller Björlings homosexualitet, hans olyckliga kärlekar och hur hans utsatthet får sitt poetiska uttryck skriver Laurén:

”Jag läser. Det skär i hjärtat. Samtidigt känner jag mig så underbart upplyft av denna bok. /… / Det är hoppfullt i tider av nationalism och småskurenhet att för några timmar slå sig ner i Björlings minimala, inrökta och troligen ganska illaluktande källarrum i Brunnsparken, täckt med böcker, urklipp och anteckningar från golv till tak.”

Läs Anna-Lena Lauréns krönika i Dagens Nyheter

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Religionernas och naturvetenskapens världsbild i koncentrat

”… vår vintergata ingår i en s.k. superhop med kanske 100.000 galaxer med 200 biljarder stjärnor/solar och som är ca 522 miljoner ljusår bred. I sin tur ingår denna superhop bland (såvitt man vet någorlunda väl) ca 100 miljarder galaxer i ett universum som är åtminstone 156 miljarder ljusår i diameter.”

Allt detta skapat av en figur…? Christian Swalander fångar upp det kosmologiska perspektivet i sin intressanta anmälan av Bengt Sahlbergs bok Vad gör en Gud? Swalander konstaterar att boken har en ”mycket saklig ton” och ”lämnar till läsaren att förhålla sig till motsättningen mellan religion och vetenskap”.

Vad gör en Gud? ger på inte mer än 130 sidor en kortfattad och koncentrerad bild av religionernas och den naturvetenskapliga världsbildens utveckling och av hur de förhåller sig till varandra”, skriver Swalander och avslutar: ”Vad gör en Gud? är ett mycket kunnigt och tänkvärt inlägg i en samhällelig diskussion med hög aktualitet.”

Läs Christian Swalanders recension i nättidskriften Alba

Läs mer om Vad gör en Gud?

Biblis prisar Parlandutgåva

En trasig affisch med braskande annonstext – senaste numret av Biblis har ett retro-omslag som går helt i linje med Henry Parlands poetiska värld.

Tidskriften skriver i sin anmälan: ”Det är en märkvärdig volym om 871 sidor i sober formgivning och omslag i samklang med diktaren.”

Läs mer om Henry Parlands Dikter

Sakligt – kunnigt – utförligt

”Gabriel Jonsson ger med sin bok Korea igår och idag en saklig, kunnig och utförlig redovisning av Koreahalvöns två stater.”

Bo Lindblom recenserar Gabriel Jonssons bok i Amnesty Press, och lyfter fram bokens förtjänster som gediget faktaunderlag, inte minst för arbetet med mänskliga rättigheter.

Han skriver: ”För det fortsatta arbetet mot förtrycket i Nordkorea kan Gabriel Jonssons bok bli ett viktigt verktyg. Ju mera vi vet, desto bättre. Jag önskar att det fanns lika sakliga, kunniga och utförliga redovisningar av förhållandena i en rad andra aktuella problemområden.”

Läs Bo Lindbloms recension i Amnesty Press

Läs mer om Korea igår och idag – historia, politik och ekonomi

”Stor händelse i såväl svensk som internationell forskningshistoria”

Alexander den stores rykte lever inte bara i historieböcker, utan också i sagor, dikter, romaner och legender på mängder av språk sedan mer än 2000 år tillbaka.

Lars Lönnroth recenserar Alexanderlegenderna i Axess. Han skriver:

”Att skilja fakta från fiktion är ofta svårt när det gäller Alexander, och att överblicka allt som skrivits om honom på alla språk och i alla tider torde vara omöjligt. Inte desto mindre är detta vad ett antal forskare vid Göteborgs universitet nu har försökt sig på”, och resultatet presenteras ”i en omfångsrik, kunskapsrik och vackert illustrerad samlingsvolym”.

Han fortsätter: ”Boken rymmer förvisso inte allt som kan sägas om Alexanderlegenderna men ändå tillräckligt mycket och tillräckligt bra för att jag som recensent skall våga beteckna denna utgivning som en stor händelse i såväl svensk som internationell forskningshistoria.”

Lönnroth avslutar sin utförliga presentation av boken med orden:

”Heder åt förlaget och författarna!”

Läs Lars Lönnroths anmälan i Axess

Läs mer om Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia

Wilhelm Agrell om ”Tre spioner i kallt krig”

Wilhelm Agrell berättar om sin bok ”Tre spioner i kallt krig”.

Plats: Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm

Tid: Torsdag 31 januari kl 17.30

Välkommen!

Hedengrens bokhandel

Läs mer om Tre spioner i kallt krig

Underbart ambitiöst om självförbrännande myt

I sin understreckare i Svenska Dagbladet undrar Jonas Ellerström hur Henry Parlands knapphändiga författarskap kan ha resulterat i en så ”underbart ambitiös och noggrann utgåva” på 872 sidor.

Svaret stavas Per Stam, redaktör för Henry Parlands samlade dikter, som ”med oupphörlig energi återkommit till det författarskap som från början tycktes så begränsat till omfånget”.

Modernisten Henry Parland, verksam i Helsingfors på 1920-talet, ”överskrider sin egen tidsbundenhet, sitt droppande av restaurangnamn och sin upptagenhet av aktuella fenomen inom mode och reklam”.

Förklaringen till det, menar Jonas Ellerström, ligger inte bara i ”hans fräckhet, de nonchalanta verbala gesterna som utförs med sådan elegans” – ” jag undrar om det inte är vad som skymtar under den eleganta ytan, bakom den välknutna flugan, cigarretten och den sorgfälliga vattenkamningen som utgör den starkaste attraktionskraften”.

Magnus Florin, som anmäler Henry Parlands ”Dikter” i Expressen uppmärksammar även han det knappa författarskapets postuma expansion.

I ”Dikter”, med mängder av tidigare opublicerat material, får läsaren ”en intensiv upplevelse av ett författarskap i gryende”, skriver Florin, och vidare, med syftning på Parlands mångspråkiga uppväxt: ”Det kulturella och språkliga främlingskapet blev hans rikedom.”

Läs Jonas Ellerströms understreckare i Svenska Dagbladet

Läs Magnus Florins recension i Expressen

Läs mer om Henry Parland, Dikter

”En liten sensation”

Dagens Nyheter ägnar Ghachar ghochar en helsida och rubriken sätter tonen med  anspelningen på Tjechov:

”Vivek Shanbhags kortroman ”Ghachar ghochar” är en liten sensation. Med förtätad stil gestaltar han den indiska konflikten mellan tradition och modernitet. Per J Andersson läser den eleganta svenska översättningen.”

Recensenten Per J Andersson skriver om de många lovorden och jämförelserna med ryskt 1800-tal, och ansluter sig till beundrarna: ”Jag är nog lika hänförd. Vivek Shanbhags effektiva buljongtärningsteknik får till synes simpla formuleringar att veckla ut sig till en hel palett kniviga funderingar och motstridiga känslor.”

Läs Per Anderssons anmälan i Dagens Nyheter

Läs mer om Ghachar ghochar

”Mycket konkret, mycket saklig – men ingenting är oskyldigt”

Ulf Olsson anmäler Vivek Shanbhags Ghachar GhocharExpressen. 

Han kontrasterar romanen, som kommer till Sverige ”via ett internationellt segertåg”, mot Salman Rushdie och ”kryddstark” indisk litteratur: ”Detta är något helt annat: ordknappt, stiliserat och analytiskt”.

Och vidare: ”Det är i spelet mellan vad som faktiskt sägs i romanen och dess outsagda nattsida som Ghachar Ghochar talar, ett spel som får läsaren att vilja värja sig mot en drabbande insikt.”

Läs Ulf Olssons anmälan i Expressen

Läs mer om Ghachar Ghochar

Berörande om kvinnlig kärlek

Lisa Öberg anmäler Den kvinnliga tvåsamhetens frirum i en utförlig artikel i Respons.

”Läsaren får överblick över en stor mängd vänskaps- och kärleksförbindelser i den nordiska kvinnorörelsens barndom”, skriver Lisa Öberg. Livsberättelserna ger inblickar i häftiga förälskelser och hjärtskärande olycklig kärlek, men också vardagens praktiska frågor dem emellan: Kan man packa brännvinsbuteljen bland underkläderna och hur polletterar jag väskorna?

Detta är en bok som belyser kvinnorörelsen under en lång period, 1890–1960, och kvinnlig kärlek har inte uppfattats på samma sätt genom åren. Lisa Öberg skriver:

”De kronologiskt ordnade bidragen i den snyggt formgivna och bildsatta antologin visar att synen på kvinnors vänskap och ömsesidiga kärlek förändras i samhället och successivt blir alltmer ifrågasättande under den första perioden som antologin behandlar. Det som på 1800-talet ses som gullig ömhet, närhet och intimitet mellan kvinnor, eller som oskyldiga svärmerier, blir i början av 1900-talet klassat som lesbianism och homoerotik.”

Läs mer om Den kvinnliga tvåsamhetens frirum

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

Upp ↑