Utsatthet och ansvar
Flickan med svavelstickorna i vår tid

Gunilla Silfverberg (red.)

H.C. Andersens saga ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, som återges här, griper trots tidens gång tag i oss, då den handlar om frågor som mänsklig utsatthet, livets slutskede, etik och moral, lidande och hopp. Den berör också barns rättigheter, klassklyftor och bristen på jämlikhet. Förutom olika konstnärliga tolkningar har sagan gett upphov till forskares perspektiv på hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle och hur ansvaret för människor i ogynnsamma levnadsomständigheter ter sig. De täcker ett brett område – från juridik, ungdomsvård, socialtjänst och palliativ vård till litteraturteori och etik. En tyngdpunkt ligger på etiska och allmänfilosofiska reflektioner.

Boken vänder sig till forskare, lärare och studenter vid högskolan, samt till yrkesverksamma inom diakonal praktik, socialt arbete, vård och omsorg, folkhälsoarbete och polisarbete. Den riktar sig också till alla som är intresserade av hur litteraturen kan bidra med perspektiv på etiska, existentiella och socialpolitiska frågor.

Författarna är verksamma vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Människan i välfärdssamhället är det område högskolan särskilt vill bli förknippat med.

Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik
Mats J. Hansson, docent i teologisk etik
Sofia Morberg Jämterud, teologie doktor
Moira von Wright, professor i Människan i välfärdssamhället
Jennifer Bullington, professor i psykosomatik
Emmanuel Hjelm, Maria Resén, Fredrika Jevrell, Eva-Lotta Bengtsson, Victoria Grahn Sherin och Saneh Nordenmark – studenter vid socionomprogrammet
Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt
Rebecka Andersen och Anna O’Sullivan, doktorander i Människan i välfärdssamhället
Maria Eriksson, professor i socialt arbete
Susanne Larsson, doktorand i Människan i välfärdssamhället
Titti Melin-Johansson, professor i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård
Lennart Nordenfelt, är professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik
Oskar Ekberg, professor i piano

Hårdband med skyddsomslag. 136 s.
ISBN 978-91-984960-5-5

Gunilla Silfverberg

Högupplöst omslag

BTJ, anmälan av Linus Björk