Författaren Topelius – med historien mot strömmen

Pia Forssell och Carola Herberts (red.)

Topelius 200-årsjubileum har givit forskare och författare i Finland och Sverige anledning att se författarskapet i ny belysning. I arton artiklar presenteras romanförfattaren, folkbildaren, historikern, akademikern, dramatikern och sagoberättaren. Här studeras bl.a. Topelius som futurolog, hans språkbruk, hans syn på samerna, receptionen av hans verk i Ryssland och hur Fältskärns berättelser framträdde som tecknad serie.

Flexoband. 472 s.
ISBN 978-91-984959-8-0

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Högupplöst omslag

Svenska Dagbladet, understreckare av Jonas Nordin

BTJ, anmälan av Håkan Grissler