Varukorg

Stina Hagelqvist

Stina Hagelqvist är fil.dr i konstvetenskap, bebyggelseantikvarie vid Stockholms läns museum.Hon medverkar i Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare och i Ytterstaden.